Премини към основното съдържание

Преподавателски персонал в общообразователните училища по завършено образование

Динамичен ред: Edu_2.5.2.xls

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ПЕРСОНАЛ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА ПО ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ1
(Брой)
  2022/23
Общо 55 472
Висше - бакалавър и магистър 52 949
Висше - професионален бакалавър 2 037
Средно 486

1Включва учители, директори и заместник-директори с преподавателска заетост.
26.04.2023