Премини към основното съдържание

Функционален градски район Варна

Динамичен ред: 03 ФГР Варна_trend.xlsx

Функционален градски район Варна
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 416 476 415 476
Население към 31.12. - мъже 202 131 201 369
Население към 31.12. - жени 214 345 214 107
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 20 012 19 887
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 43 982 44 050
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 18 615 19 057
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 18 912 19 268
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 186 752 185 613
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 50 474 49 388
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 46 890 46 792
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 30 839 31 421
Медианна възраст на населението (в години) 42.0 42.4
Население с българско гражданство към 31.12. 405 853 403 934
Икономически активно население - общо1 182 281 179 483
Икономически активно население - мъже1 97 827 96 627
Икономически активно население - жени1 84 454 82 856
Безработни лица - общо1 4 474 5 726
Безработни лица - мъже1 2 493 3 234
Безработни лица - жени1 1 980 2 492
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 25 555 21 627
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 104 374 103 194
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 69 890 73 936
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 9 171 8 783
Живородени деца 3 835 3 734
Умирания 4 930 5 744
Загинали при пътни инциденти 37 24
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) 194.8 164.1

1 Данните са базирани на оценка.
19.05.2023