Премини към основното съдържание

Функционален градски район Пазарджик

Динамичен ред: 15 ФГР Пазарджик_trend.xlsx

Функционален градски район Пазарджик
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 106 526 105 161
Население към 31.12. - мъже 51 965 51 228
Население към 31.12. - жени 54 561 53 933
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 5 044 4 773
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 11 423 11 447
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 5 175 5 221
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 4 208 4 226
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 43 534 42 877
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 15 666 15 224
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 12 796 12 759
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 8 680 8 634
Медианна възраст на населението (в години) 44.4 44.8
Население с българско гражданство към 31.12. 105 730 104 223
Икономически активно население - общо1 45 750 44 403
Икономически активно население - мъже1 24 897 24 061
Икономически активно население - жени1 20 853 20 341
Безработни лица - общо1 2 182 2 379
Безработни лица - мъже1 1 235 1 365
Безработни лица - жени1 946 1 014
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 9 428 9 150
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 30 332 29 700
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 12 749 12 544
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 907 1 883
Живородени деца 919 775
Умирания 1 604 1 952
Загинали при пътни инциденти 14 5
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) 58.5 52.4

1 Данните са базирани на оценка.
19.05.2023