Премини към основното съдържание

Функционален градски район Велико Търново


Функционален градски район Велико Търново
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 86 516 85 484
Население към 31.12. - мъже 41 303 40 639
Население към 31.12. - жени 45 213 44 845
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 784 3 663
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 7 714 7 834
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 599 3 484
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 5 122 5 140
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 37 533 37 189
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 11 228 10 698
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 10 741 10 544
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 6 795 6 932
Медианна възраст на населението (в години) 42.4 42.6
Население с българско гражданство към 31.12. 85 526 84 470
Икономически активно население - общо1 36 219 35 546
Икономически активно население - мъже1 19 612 19 202
Икономически активно население - жени1 16 606 16 344
Безработни лица - общо1 2 025 2 194
Безработни лица - мъже1 1 199 1 224
Безработни лица - жени1 826 970
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 10 193 9 495
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 25 515 25 674
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 7 398 7 114
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 870 1 901
Живородени деца 664 661
Умирания 1 150 1 259
Загинали при пътни инциденти 3 8
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) 34.1 30.3

1 Данните са базирани на оценка.
19.05.2023