Премини към основното съдържание

Функционален градски район Бургас

Динамичен ред: 04 ФГР Бургас_trend.xlsx

Функционален градски район Бургас
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 272 859 272 055
Население към 31.12. - мъже 130 699 130 108
Население към 31.12. - жени 142 160 141 947
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 13 350 12 972
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 29 750 29 972
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 12 996 13 054
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 11 034 11 257
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 115 704 115 203
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 36 502 35 557
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 32 835 33 090
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 20 688 20 950
Медианна възраст на населението (в години) 43.3 43.7
Население с българско гражданство към 31.12. 266 508 265 030
Икономически активно население - общо1 118 196 115 991
Икономически активно население - мъже1 62 473 61 456
Икономически активно население - жени1 55 723 54 535
Безработни лица - общо1 3 082 3 865
Безработни лица - мъже1 1 677 2 167
Безработни лица - жени1 1 405 1 697
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 17 350 14 953
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 67 912 66 930
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 44 933 47 263
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 5 902 5 731
Живородени деца 2 487 2 295
Умирания 3 657 4 042
Загинали при пътни инциденти 18 19
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) 96.2 96.4

1 Данните са базирани на оценка.
19.05.2023