Премини към основното съдържание

Функционален градски район Ямбол

Динамичен ред: 13 ФГР Ямбол_trend.xlsx

Функционален градски район Ямбол
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 88 474 87 480
Население към 31.12. - мъже 43 017 42 483
Население към 31.12. - жени 45 457 44 997
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 204 4 194
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 9 155 9 089
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 4 061 4 131
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 3 272 3 428
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 33 638 33 060
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 13 138 12 753
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 12 399 12 309
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 8 607 8 516
Медианна възраст на населението (в години) 46.4 46.7
Население с българско гражданство към 31.12. 87 598 86 550
Икономически активно население - общо1 37 717 36 531
Икономически активно население - мъже1 20 788 20 085
Икономически активно население - жени1 16 929 16 446
Безработни лица - общо1 1 927 2 128
Безработни лица - мъже1 1 065 1 212
Безработни лица - жени1 862 916
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 8 802 8 649
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 24 702 24 160
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 10 205 9 985
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 656 1 646
Живородени деца 825 832
Умирания 1 433 1 764
Загинали при пътни инциденти 12 4
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) 37.8 30.8

1 Данните са базирани на оценка.
19.05.2023