Премини към основното съдържание

Функционален градски район Хасково

Динамичен ред: 14 ФГР Хасково_trend.xlsx

Функционален градски район Хасково
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 85 460 84 862
Население към 31.12. - мъже 40 774 40 515
Население към 31.12. - жени 44 686 44 347
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 909 3 717
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 8 785 8 820
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 4 090 4 091
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 3 243 3 290
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 34 808 34 385
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 12 288 12 097
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 10 885 10 986
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 7 452 7 476
Медианна възраст на населението (в години) 44.9 45.4
Население с българско гражданство към 31.12. 84 611 83 852
Икономически активно население - общо1 37 134 35 974
Икономически активно население - мъже1 19 968 19 254
Икономически активно население - жени1 17 167 16 720
Безработни лица - общо1 1 782 1 948
Безработни лица - мъже1 970 1 097
Безработни лица - жени1 811 851
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 7 781 7 641
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 24 284 23 808
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 10 639 10 413
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 824 1 597
Живородени деца 719 625
Умирания 1 308 1 457
Загинали при пътни инциденти 2 3
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) 29.5 29.0

1 Данните са базирани на оценка.
19.05.2023