Премини към основното съдържание

Функционален градски район Шумен

Динамичен ред: 11 ФГР Шумен_trend.xlsx

Функционален градски район Шумен
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 94 043 93 492
Население към 31.12. - мъже 45 254 44 972
Население към 31.12. - жени 48 789 48 520
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 986 3 895
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 8 796 8 918
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 891 3 998
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 3 457 3 472
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 39 601 39 255
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 13 552 13 298
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 12 609 12 411
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 8 151 8 245
Медианна възраст на населението (в години) 45.6 46.0
Население с българско гражданство към 31.12. 91 689 90 903
Икономически активно население - общо1 40 582 39 699
Икономически активно население - мъже1 22 098 21 490
Икономически активно население - жени1 18 484 18 210
Безработни лица - общо1 2 018 2 233
Безработни лица - мъже1 1 105 1 262
Безработни лица - жени1 913 971
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 8 959 8 911
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 26 441 26 143
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 11 408 11 281
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 2 141 2 078
Живородени деца 725 650
Умирания 1 440 1 623
Загинали при пътни инциденти 9 2
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) 45.4 35.4

1 Данните са базирани на оценка.
19.05.2023