Премини към основното съдържание

Функционален градски район Пловдив

Динамичен ред: 02 ФГР Пловдив_trend.xlsx

Функционален градски район Пловдив
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 542 407 542 203
Население към 31.12. - мъже 260 070 259 850
Население към 31.12. - жени 282 337 282 353
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 26 937 26 555
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 54 238 55 013
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 24 627 24 802
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 25 581 26 521
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 230 830 230 737
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 71 160 69 953
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 61 941 61 571
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 47 093 47 051
Медианна възраст на населението (в години) 43.0 43.3
Население с българско гражданство към 31.12. 536 027 535 057
Икономически активно население - общо1 236 109 232 429
Икономически активно население - мъже1 125 296 123 715
Икономически активно население - жени1 110 814 108 714
Безработни лица - общо1 7 039 8 651
Безработни лица - мъже1 4 008 4 884
Безработни лица - жени1 3 032 3 766
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 37 673 33 021
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 141 305 139 433
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 83 431 87 884
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 11 184 10 851
Живородени деца 5 094 5 012
Умирания 7 440 8 903
Загинали при пътни инциденти 48 30
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) 265.7 265.7

1 Данните са базирани на оценка.
19.05.2023