Премини към основното съдържание

Функционален градски район Плевен

Динамичен ред: 05 ФГР Плевен_trend.xlsx

Функционален градски район Плевен
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 145 867 143 561
Население към 31.12. - мъже 70 026 68 754
Население към 31.12. - жени 75 841 74 807
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 6 693 6 496
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 14 477 14 566
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 6 717 6 643
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 5 621 5 727
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 55 760 54 725
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 20 724 19 955
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 21 101 20 502
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 14 774 14 947
Медианна възраст на населението (в години) 46.9 47.3
Население с българско гражданство към 31.12. 144 522 142 125
Икономически активно население - общо1 63 309 61 167
Икономически активно население - мъже1 34 105 32 838
Икономически активно население - жени1 29 204 28 329
Безработни лица - общо1 3 123 3 406
Безработни лица - мъже1 1 744 1 933
Безработни лица - жени1 1 379 1 473
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 13 829 13 368
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 42 180 41 158
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 17 172 16 815
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 3 050 2 850
Живородени деца 1 282 1 218
Умирания 2 499 2 738
Загинали при пътни инциденти 8 9
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) 89.2 83.6

1 Данните са базирани на оценка.
19.05.2023