Премини към основното съдържание

Функционален градски район Стара Загора


Функционален градски район Стара Загора
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 157 836 155 793
Население към 31.12. - мъже 75 589 74 617
Население към 31.12. - жени 82 247 81 176
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 7 433 7 229
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 15 748 15 826
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 6 956 6 861
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 6 583 6 706
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 65 954 65 230
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 21 734 20 907
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 19 768 19 466
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 13 660 13 568
Медианна възраст на населението (в години) 44.4 44.7
Население с българско гражданство към 31.12. 155 475 153 347
Икономически активно население - общо1 69 862 68 307
Икономически активно население - мъже1 36 834 36 116
Икономически активно население - жени1 33 028 32 191
Безработни лица - общо1 1 595 2 049
Безработни лица - мъже1 860 1 138
Безработни лица - жени1 735 911
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 9 167 7 612
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 39 479 38 638
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 27 606 29 083
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 3 259 3 204
Живородени деца 1 360 1 342
Умирания 2 216 2 645
Загинали при пътни инциденти 10 8
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) 68.2 65.5

1 Данните са базирани на оценка.
19.05.2023