Премини към основното съдържание

Функционален градски район Благоевград

Динамичен ред: 16 ФГР Благоевград_trend.xlsx

Функционален градски район Благоевград
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 92 047 91 751
Население към 31.12. - мъже 44 258 44 162
Население към 31.12. - жени 47 789 47 589
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 361 4 251
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 8 717 8 862
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 821 3 884
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 3 947 3 937
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 40 559 40 317
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 13 081 12 842
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 10 566 10 680
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 6 995 6 978
Медианна възраст на населението (в години) 42.8 43.1
Население с българско гражданство към 31.12. 90 117 89 742
Икономически активно население - общо1 39 166 37 820
Икономически активно население - мъже1 21 119 20 474
Икономически активно население - жени1 18 047 17 346
Безработни лица - общо1 2 149 2 433
Безработни лица - мъже1 1 318 1 426
Безработни лица - жени1 831 1 007
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 9 786 9 238
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 28 138 27 009
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 8 162 8 186
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 2 245 2 119
Живородени деца 876 804
Умирания 1 230 1 527
Загинали при пътни инциденти 11 1
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) 26.0 25.5

1 Данните са базирани на оценка.
19.05.2023