Премини към основното съдържание

Функционален градски район София

Динамичен ред: 01 ФГР София_trend.xlsx

Функционален градски район София
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 1 547 779 1 537 580
Население към 31.12. - мъже 744 523 739 470
Население към 31.12. - жени 803 256 798 110
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 75 295 74 728
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 149 253 150 789
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 63 562 64 279
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 81 669 82 046
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 711 186 706 599
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 179 386 174 254
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 168 843 166 410
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 118 585 118 475
Медианна възраст на населението (в години) 41.3 41.6
Население с българско гражданство към 31.12. 1 516 235 1 503 237
Икономически активно население - общо1 689 878 678 563
Икономически активно население - мъже1 366 137 361 513
Икономически активно население - жени1 323 741 317 050
Безработни лица - общо1 15 862 20 284
Безработни лица - мъже1 8 631 11 382
Безработни лица - жени1 7 230 8 902
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 88 678 74 429
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 391 883 386 726
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 272 170 287 507
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 34 731 33 353
Живородени деца 14 827 14 870
Умирания 19 570 22 236
Загинали при пътни инциденти 112 56
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) 756.5 801.6

1 Данните са базирани на оценка.
19.05.2023