Премини към основното съдържание

Функционален градски район Сливен

Динамичен ред: 09 ФГР Сливен_trend.xlsx

Функционален градски район Сливен
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 117 579 116 666
Население към 31.12. - мъже 56 751 56 262
Население към 31.12. - жени 60 828 60 404
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 7 172 7 018
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 14 326 14 351
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 6 563 6 621
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 5 047 5 175
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 45 022 44 391
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 15 643 15 348
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 14 406 14 342
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 9 400 9 420
Медианна възраст на населението (в години) 42.7 43.1
Население с българско гражданство към 31.12. 116 549 115 551
Икономически активно население - общо1 49 090 47 574
Икономически активно население - мъже1 26 635 25 686
Икономически активно население - жени1 22 455 21 888
Безработни лица - общо1 2 270 2 469
Безработни лица - мъже1 1 260 1 406
Безработни лица - жени1 1 010 1 063
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 9 877 9 581
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 32 006 31 369
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 14 304 14 070
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 2 207 2 083
Живородени деца 1 407 1 302
Умирания 1 747 2 023
Загинали при пътни инциденти 13 13
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) 50.2 58.3

1 Данните са базирани на оценка.
19.05.2023