Премини към основното съдържание

Функционален градски район Враца

Динамичен ред: 18 ФГР Враца_trend.xlsx

Функционален градски район Враца
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 63 473 63 033
Население към 31.12. - мъже 30 684 30 414
Население към 31.12. - жени 32 789 32 619
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 2 667 2 686
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 5 924 5 908
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 2 829 2 857
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 2 204 2 213
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 25 447 25 190
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 9 671 9 357
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 9 178 9 166
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 5 553 5 656
Медианна възраст на населението (в години) 47.2 47.7
Население с българско гражданство към 31.12. 63 113 62 649
Икономически активно население - общо1 27 156 26 035
Икономически активно население - мъже1 14 633 14 018
Икономически активно население - жени1 12 523 12 017
Безработни лица - общо1 1 480 1 684
Безработни лица - мъже1 904 973
Безработни лица - жени1 576 712
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 6 725 6 363
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 19 411 18 385
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 5 688 5 686
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 526 1 468
Живородени деца 489 525
Умирания 1 103 1 153
Загинали при пътни инциденти 7 3
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) 17.4 22.8

1 Данните са базирани на оценка.
19.05.2023