Премини към основното съдържание

Функционален градски район Видин

Динамичен ред: 07 ФГР Видин_trend.xlsx

Функционален градски район Видин
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 54 977 54 018
Население към 31.12. - мъже 26 557 26 014
Население към 31.12. - жени 28 420 28 004
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 1 729 1 687
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 4 865 4 732
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 2 498 2 496
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 1 777 1 874
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 20 967 20 519
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 7 884 7 670
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 9 230 8 995
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 6 027 6 045
Медианна възраст на населението (в години) 49.3 49.8
Население с българско гражданство към 31.12. 54 614 53 638
Икономически активно население - общо1 23 153 22 376
Икономически активно население - мъже1 12 840 12 413
Икономически активно население - жени1 10 314 9 963
Безработни лица - общо1 1 444 1 551
Безработни лица - мъже1 852 880
Безработни лица - жени1 591 671
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 7 533 6 926
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 16 344 16 207
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 4 169 3 933
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 928 896
Живородени деца 322 297
Умирания 1 053 1 288
Загинали при пътни инциденти 6 10
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) 25.0 24.4

1 Данните са базирани на оценка.
19.05.2023