Премини към основното съдържание

Функционален градски район Русе

Динамичен ред: 06 ФГР Русе_trend.xlsx

Функционален градски район Русе
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 175 007 172 483
Население към 31.12. - мъже 85 020 83 643
Население към 31.12. - жени 89 987 88 840
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 7 037 6 824
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 15 462 15 477
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 7 256 7 294
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 7 999 7 830
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 72 832 71 787
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 24 522 23 708
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 23 596 23 097
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 16 303 16 466
Медианна възраст на населението (в години) 45.4 45.8
Население с българско гражданство към 31.12. 173 026 170 400
Икономически активно население - общо1 79 941 77 842
Икономически активно население - мъже1 43 090 42 095
Икономически активно население - жени1 36 851 35 747
Безработни лица - общо1 1 988 2 523
Безработни лица - мъже1 1 111 1 435
Безработни лица - жени1 877 1 088
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 11 187 9 416
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 46 006 44 845
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 30 405 31 884
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 3 221 3 093
Живородени деца 1 224 1 224
Умирания 2 805 3 334
Загинали при пътни инциденти 16 7
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) 80.0 77.3

1 Данните са базирани на оценка.
19.05.2023