Премини към основното съдържание

Функционален градски район Добрич

Динамичен ред: 10 ФГР Добрич_trend.xlsx

Функционален градски район Добрич
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 102 649 101 536
Население към 31.12. - мъже 49 297 48 621
Население към 31.12. - жени 53 352 52 915
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 285 4 130
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 10 278 10 205
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 4 822 4 848
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 4 089 4 176
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 41 703 41 032
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 14 989 14 658
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 13 986 13 850
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 8 497 8 637
Медианна възраст на населението (в години) 45.8 46.1
Население с българско гражданство към 31.12. 101 662 100 463
Икономически активно население - общо1 44 080 42 691
Икономически активно население - мъже1 23 974 23 128
Икономически активно население - жени1 20 107 19 563
Безработни лица - общо1 2 248 2 470
Безработни лица - мъже1 1 221 1 397
Безработни лица - жени1 1 026 1 073
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 10 166 10 046
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 28 650 28 042
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 12 256 11 984
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 897 1 978
Живородени деца 802 737
Умирания 1 638 1 872
Загинали при пътни инциденти 3 6
Образувани битови отпадъци (в хил.тона) 42.7 43.6

1 Данните са базирани на оценка.
19.05.2023