Премини към основното съдържание

Цени на природен газ за битови клиенти

Динамичен ред: Energy-2.4.Gas_prices_HH.xls

ЦЕНИ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2021 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на природен газ в ГДж Цени в лева / ГДж1
Минимално Максимално Без всякакви данъци, такси и ДДС Без ДДС и други възстановими данъци и такси С включени всички данъци, такси и ДДС
(Ниво 1) (Ниво 2) (Ниво 3)
Група - Д1 <20 17.6103 17.6103 21.1322
Група - Д2 20 <200 16.6493 16.6493 19.9792
Група - Д3 ≥200 16.8105 16.8105 20.1726

1 Изчислени при съотношение 1 МВтч=3,6 ГДж.
30.09.2021