Премини към основното съдържание

Цени на електрическа енергия за битови клиенти

Динамичен ред: Energy-2.2.El_prices_HH.xls

ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ ЗА ПЕРИОДА ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на електрическа енергия в кВтч Цени в лева / кВтч
Минимално Максимално Без всякакви данъци, такси и ДДС Без ДДС С включени всички данъци, такси и ДДС
(Ниво 1) (Ниво 2) (Ниво 3)
Група - Д1 <1 000 0.1825 0.1825 0.2189
Група - Д2 1 000 <2 500 0.1800 0.1800 0.2160
Група - Д3 2 500 <5 000 0.1778 0.1778 0.2133
Група - Д4 5 000 <15 000 0.1770 0.1770 0.2124
Група - Д5 ≥15 000 0.1758 0.1758 0.2110
КОМПОНЕНТИ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ ЗА 2021 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на електрическа енергия в кВтч Цени в лева / кВтч
Минимално Максимално Енергия и снабдяване Разходи за мрежа Данъци, други плащания, налози и такси
Общо в т.ч.
ДДС Насърчаване на ВЕИ Капацитет Опазване на околната среда Ядрена енергия Други
Група - Д1 <1 000 0.1251 0.0526 0.0356 0.0356 - - - - -
Група - Д2 1 000 <2 500 0.1223 0.0528 0.0350 0.0350 - - - - -
Група - Д3 2 500 <5 000 0.1189 0.0534 0.0345 0.0345 - - - - -
Група - Д4 5 000 <15 000 0.1151 0.0540 0.0338 0.0338 - - - - -
Група - Д5 ≥15 000 0.1111 0.0539 0.0330 0.0330 - - - - -
Дял на разходите за пренос и разпределние в компонент "Разходи за мрежа" за 2021 година
Групи на потребление Разходи за мрежа (100%) Разходи за преносна мрежа (%) Разходи за разпределителна мрежа (%)
Група - Д1-Д5 100.00 21.00 79.00
30.03.2022