Премини към основното съдържание

Цени на електрическа енергия за битови клиенти

Динамичен ред: Energy-2.2.El_prices_HH.xls

ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ЗА БИТОВИ КЛИЕНТИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ЮНИ 2021 ГОДИНА
Групи на потребление Годишно потребление на електрическа енергия в кВтч Цени в лева / кВтч
Минимално Максимално Без всякакви данъци, такси и ДДС Без ДДС С включени всички данъци, такси и ДДС
(Ниво 1) (Ниво 2) (Ниво 3)
Група - Д1 <1 000 0.1730 0.1730 0.2076
Група - Д2 1 000 <2 500 0.1702 0.1702 0.2043
Група - Д3 2 500 <5 000 0.1668 0.1668 0.2002
Група - Д4 5 000 <15 000 0.1612 0.1612 0.1934
Група - Д5 ≥15 000 0.1542 0.1542 0.1851
30.09.2021