Премини към основното съдържание

Коефициент на раждаемост по статистически райони, области и местоживеене

Динамичен ред: Pop_1.3.1._birth_DR.xls

КОЕФИЦИЕНТ НА РАЖДАЕМОСТ ПРЕЗ 2023 Г. ПО СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ,ОБЛАСТИ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
(‰)
Статистически райони
Области
2023
Общо Град Село
Общо за страната 8.9 8.9 8.7
Северна и Югоизточна България 8.6 8.3 9.3
Северозападен 8.1 7.7 9.0
Видин 7.2 6.9 7.6
Враца 8.5 7.6 9.9
Ловеч 8.4 8.4 8.5
Монтана 7.8 7.5 8.3
Плевен 8.3 7.7 9.4
Северен централен 7.6 7.4 7.9
Велико Търново 7.8 8.0 7.5
Габрово 6.8 7.1 5.6
Разград 7.8 7.2 8.3
Русе 7.3 7.3 7.3
Силистра 8.2 6.8 9.2
Североизточен 8.5 8.3 9.2
Варна 8.9 8.9 9.2
Добрич 7.8 7.0 9.6
Търговище 8.3 8.4 8.2
Шумен 8.3 7.5 9.5
Югоизточен 9.7 9.2 11.0
Бургас 8.8 8.6 9.6
Сливен 12.5 11.0 15.1
Стара Загора 9.2 8.9 10.1
Ямбол 9.9 9.7 10.2
Югозападна и Южна централна България 9.1 9.5 7.9
Югозападен 9.3 9.6 7.5
Благоевград 8.8 9.1 8.3
Кюстендил 7.1 8.4 4.2
Перник 6.4 6.8 5.0
София 9.0 9.3 8.5
София (столица) 9.9 10.0 7.6
Южен централен 8.9 9.2 8.2
Кърджали 8.2 9.6 7.3
Пазарджик 9.5 9.6 9.3
Пловдив 9.7 9.9 9.0
Смолян 5.1 5.5 4.5
Хасково 7.8 7.7 8.0
29.04.2024