Премини към основното съдържание

БВП - регионално ниво

Динамичен ред: GDP_1.1.4.xls

БВП и БДС по икономически сектори и райони с данни за 2019 г.
NUTS код Статистическа зона (NUTS I) Статистически район (NUTS II) Област (NUTS III) БДС по икономически сектори БДС, Млн.лв. БВП, Млн.лв. БВП на човек от населе-нието, лв.
Аграрен Индустрия Услуги
BG БЪЛГАРИЯ     3 876 25 893 73 614 103 383 119 772 17 170
BG3 Северна и Югоизточна България     2 511 11 682 22 310 36 503 42 289 12 190
BG31   Северозападен район   641 2 141 3 867 6 649 7 703 10 477
BG311     Видин 90 94 449 632 732 8 734
BG313     Враца 145 892 808 1 845 2 138 13 278
BG315     Ловеч 100 345 653 1 098 1 272 10 284
BG312     Монтана 146 291 618 1 055 1 222 9 522
BG314     Плевен 160 520 1 339 2 019 2 339 9 813
BG32   Северен централен район   623 2 474 4 597 7 694 8 913 11 445
BG321     Велико Търново 147 617 1 474 2 238 2 592 11 071
BG322     Габрово 57 597 687 1 340 1 553 14 444
BG324     Разград 139 295 569 1 003 1 162 10 416
BG323     Русе 141 836 1 416 2 392 2 772 12 771
BG325     Силистра 140 129 452 721 835 7 687
BG33   Североизточен район   655 2 775 7 219 10 649 12 337 13 309
BG331     Варна 175 1 630 4 832 6 637 7 689 16 340
BG332     Добрич 200 335 959 1 493 1 730 10 009
BG334     Търговище 115 328 563 1 005 1 165 10 470
BG333     Шумен 166 482 866 1 514 1 754 10 177
BG34   Югоизточен район   592 4 292 6 628 11 511 13 336 12 971
BG341     Бургас 191 1 171 3 391 4 753 5 507 13 437
BG342     Сливен 111 359 830 1 300 1 506 8 130
BG344     Стара Загора 168 2 451 1 805 4 424 5 125 16 276
BG343     Ямбол 121 311 602 1 034 1 198 10 142
BG4 Югозападна и Южна Централна България     1 366 14 211 51 304 66 881 77 483 22 096
BG41   Югозападен район   561 8 994 42 696 52 251 60 534 28 850
BG413     Благоевград 214 717 1 779 2 710 3 139 10 329
BG415     Кюстендил 88 279 597 964 1 117 9 468
BG414     Перник 51 302 617 969 1 123 9 356
BG412     София 146 1 872 1 326 3 343 3 873 16 998
BG411     София (столица) 62 5 825 38 377 44 265 51 282 38 603
BG42   Южен централен район   805 5 217 8 608 14 629 16 949 12 034
BG425     Кърджали 145 503 643 1 290 1 494 9 606
BG423     Пазарджик 160 852 1 174 2 186 2 532 9 965
BG421     Пловдив 268 2 995 5 069 8 332 9 653 14 460
BG424     Смолян 78 413 563 1 053 1 220 11 681
BG422     Хасково 154 455 1 159 1 768 2 049 9 036
28.01.2021