Премини към основното съдържание

БВП - регионално ниво

Динамичен ред: GDP_1.1.4.xls

БВП и БДС по икономически сектори и райони с данни за 2020 г.*
NUTS код Статистическа зона
(NUTS I)
Статистически район (NUTS II) Област
(NUTS III)
БДС по икономически сектори БДС, Млн.лв. БВП, Млн.лв. БВП на човек от населе-нието, лв.
Аграрен Индустрия Услуги
BG БЪЛГАРИЯ     4 205 26 297 73 474 103 977 119 951 17 299
BG3 Северна и Югоизточна България     2 659 11 368 22 147 36 174 41 731 12 135
BG31   Северозападен район   703 2 383 4 025 7 110 8 203 11 327
BG311     Видин 100 75 454 629 726 8 847
BG313     Враца 157 1 141 843 2 140 2 469 15 572
BG315     Ловеч 108 364 681 1 154 1 331 10 865
BG312     Монтана 166 283 648 1 097 1 265 10 027
BG314     Плевен 172 519 1 399 2 090 2 412 10 268
BG32   Северен централен район   668 2 404 4 707 7 779 8 974 11 667
BG321     Велико Търново 160 623 1 520 2 303 2 656 11 492
BG322     Габрово 65 570 713 1 349 1 556 14 651
BG324     Разград 148 293 576 1 017 1 173 10 634
BG323     Русе 144 770 1 422 2 337 2 696 12 592
BG325     Силистра 150 147 476 774 892 8 307
BG33   Североизточен район   676 2 877 6 943 10 495 12 108 13 110
BG331     Варна 167 1 651 4 550 6 367 7 346 15 629
BG332     Добрич 212 384 916 1 512 1 744 10 195
BG334     Търговище 125 349 581 1 055 1 217 11 013
BG333     Шумен 172 493 897 1 562 1 802 10 475
BG34   Югоизточен район   612 3 705 6 472 10 789 12 447 12 177
BG341     Бургас 190 697 3 082 3 969 4 579 11 181
BG342     Сливен 119 368 882 1 369 1 580 8 616
BG344     Стара Загора 181 2 366 1 850 4 396 5 071 16 233
BG343     Ямбол 122 275 658 1 055 1 217 10 410
BG4 Югозападна и Южна Централна България     1 547 14 929 51 327 67 803 78 220 22 381
BG41   Югозападен район   628 9 310 42 631 52 570 60 646 29 022
BG413     Благоевград 230 697 1 790 2 717 3 134 10 381
BG415     Кюстендил 93 273 608 973 1 123 9 616
BG414     Перник 53 291 627 971 1 120 9 352
BG412     София 184 1 927 1 346 3 457 3 988 17 146
BG411     София (столица) 69 6 123 38 260 44 452 51 281 38 891
BG42   Южен централен район   919 5 619 8 696 15 233 17 574 12 505
BG425     Кърджали 197 697 632 1 525 1 760 11 034
BG423     Пазарджик 178 1 003 1 221 2 402 2 771 10 995
BG421     Пловдив 289 3 043 5 133 8 464 9 765 14 648
BG424     Смолян 83 415 573 1 071 1 235 12 028
BG422     Хасково 172 461 1 138 1 771 2 043 9 100

Данните за предходните години са променени в съответствие с ревизията на Националните сметки от м.Октомври 2021г.
28.01.2022