Премини към основното съдържание

Наблюдение на потребителите

Динамичен ред: Consumer_survey.xls

НАБЛЮДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ - М. ОКТОМВРИ 2022 ГОДИНА
Наименование на показателите    
Показател на доверие на потребителите % -39.0
Оценка на финансовото състояние на домакинствата през последните 12 месеца баланс -35.1
Очаквания за финансовото състояние на домакинствата през следващите 12 месеца баланс -25.5
Оценка за общата икономическа ситуация в страната през последните 12 месеца баланс -67.2
Очаквания за общата икономическа ситуация в страната през следващите 12 месеца баланс -38.3
Оценка за инфлацията през последните 12 месеца баланс 79.1
Инфлационни очаквания за следващите 12 месеца баланс 28.6
Очаквания за безработицата през следващите 12 месеца баланс 29.8
Оценка на предимството да се правят основни разходи за предмети с дълготрайна употреба в настоящата ситуация баланс -47.2
Намерения за извършването на основни разходи за предмети с дълготрайна употреба през следващите 12 месеца баланс -26.4
Оценка на настоящата ситуация за спестяване баланс -50.3
Очаквания на потребителите по отношение на спестяванията през следващите 12 месеца баланс -62.4
Оценка за бюджета на домакинствата баланс -6.2
Намерения за закупуване на кола през следващите 12 месеца баланс -78.6
Намерения за покупка или за построяване на жилище (вила) през следващите 12 месеца баланс -89.6
Намерения за изразходване на голяма сума пари за подобрения в дома (централно отопление, санитарни възли и т.н.) през следващите 12 месеца баланс -70.4
04.11.2022