Премини към основното съдържание

Град Благоевград


Град Благоевград
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 68 679 68 179
Население към 31.12. - мъже 32 583 32 350
Население към 31.12. - жени 36 096 35 829
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 510 3 406
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 6 819 6 994
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 2 881 2 915
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 3 062 3 050
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 31 443 31 031
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 9 534 9 226
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 7 350 7 417
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 4 080 4 140
Медианна възраст на населението (в години) 40.8 41.2
Население с българско гражданство към 31.12. 67 056 66 476
Икономически активно население - общо1 29 866 28 746
Икономически активно население - мъже1 15 736 15 173
Икономически активно население - жени1 14 130 13 572
Безработни лица - общо1 1 477 1 647
Безработни лица - мъже1 918 957
Безработни лица - жени1 559 691
Живородени деца 687 622
Умирания 694 912
Загинали при пътни инциденти2 6 -
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 22.50 22.50
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 31 949 29 570
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 25 27
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 869 1 771
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо 9 816 9 353
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже 3 830 3 613
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени 5 986 5 740
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 6 193 5 742
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 21 486 20 346
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 6 856 6 911
Театри 3 3
Посетители в музеите (годишно) 27 807 5 514
Места в кината (общ капацитет) 234 234
Посещения в кината (годишно) 84 717 23 404
Легла в местата за настаняване3 1 166 1 038
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 57 915 25 392
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 23.0 21.8

1 Данните са базирани на оценка.
2 Данните са представени на ниво община.
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
24.04.2023