Премини към основното съдържание

Град Видин

Динамичен ред: 07 Град Видин_trend.xlsx

Град Видин
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 40 620 39 568
Население към 31.12. - мъже 19 589 18 986
Население към 31.12. - жени 21 031 20 582
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 1 415 1 342
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 4 103 3 986
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 2 014 1 996
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 1 431 1 484
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 16 897 16 304
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 6 021 5 765
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 5 804 5 689
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 2 935 3 002
Медианна възраст на населението (в години) 46.6 47.3
Население с българско гражданство към 31.12. 40 372 39 305
Икономически активно население - общо1 17 499 16 870
Икономически активно население - мъже1 9 562 9 188
Икономически активно население - жени1 7 937 7 682
Безработни лица - общо1 968 1 016
Безработни лица - мъже1 582 570
Безработни лица - жени1 386 446
Живородени деца 265 230
Умирания 554 709
Загинали при пътни инциденти2 6 9
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) x x
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 18 651 19 149
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 10 11
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 827 790
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо 326 426
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже 155 205
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени 171 221
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 4 900 4 435
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 12 369 12 272
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 3 536 3 313
Театри 2 2
Посетители в музеите (годишно) 76 121 23 216
Места в кината (общ капацитет) 139 139
Посещения в кината (годишно) 32 908 8 353
Легла в местата за настаняване3 562 777
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 46 655 79 601
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 19.3 18.4

1 Данните са базирани на оценка.
2 Данните са представени на ниво община.
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
24.04.2023