Премини към основното съдържание

Град Добрич

Динамичен ред: 10 Град Добрич_trend.xlsx

Град Добрич
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 82 240 80 936
Население към 31.12. - мъже 39 109 38 328
Население към 31.12. - жени 43 131 42 608
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 428 3 267
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 8 109 8 043
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 692 3 738
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 3 131 3 174
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 34 089 33 261
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 12 356 11 962
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 11 103 11 017
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 6 332 6 474
Медианна възраст на населението (в години) 45.7 46.2
Население с българско гражданство към 31.12. 81 646 80 273
Икономически активно население - общо1 36 843 35 505
Икономически активно население - мъже1 19 660 18 821
Икономически активно население - жени1 17 182 16 684
Безработни лица - общо1 1 651 1 774
Безработни лица - мъже1 879 995
Безработни лица - жени1 772 779
Живородени деца 640 559
Умирания 1 180 1 373
Загинали при пътни инциденти2 3 6
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 15.34 15.34
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 40 651 39 149
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 11 12
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 541 1 653
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо 670 656
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже 259 253
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени 411 403
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 6 822 6 719
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 23 679 23 073
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 11 413 11 150
Театри 2 2
Посетители в музеите (годишно) 33 552 16 587
Места в кината (общ капацитет) 79 79
Посещения в кината (годишно) 24 450 3 592
Легла в местата за настаняване3 659 659
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 47 906 27 840
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 37.6 37.5

1 Данните са базирани на оценка.
2 Данните са представени на ниво община.
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
24.04.2023