Премини към основното съдържание

Град Враца

Динамичен ред: 18 Град Враца_trend.xlsx

Град Враца
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 51 674 51 020
Население към 31.12. - мъже 24 725 24 381
Население към 31.12. - жени 26 949 26 639
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 2 183 2 189
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 4 923 4 873
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 2 309 2 348
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 1 777 1 729
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 21 418 21 023
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 8 030 7 721
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 7 040 7 034
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 3 994 4 103
Медианна възраст на населението (в години) 46.4 47.0
Население с българско гражданство към 31.12. 51 372 50 703
Икономически активно население - общо1 22 682 21 632
Икономически активно население - мъже1 11 976 11 391
Икономически активно население - жени1 10 705 10 241
Безработни лица - общо1 1 122 1 239
Безработни лица - мъже1 698 718
Безработни лица - жени1 424 521
Живородени деца 393 414
Умирания 742 815
Загинали при пътни инциденти2 7 3
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 19.00 19.00
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 24 259 25 671
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 21 22
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 373 1 326
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо 946 903
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже 134 116
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени 812 787
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 4 703 4 321
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 16 318 15 310
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 5 202 5 206
Театри 1 1
Посетители в музеите (годишно) 16 458 5 155
Места в кината (общ капацитет) 165 165
Посещения в кината (годишно) 35 943 7 688
Легла в местата за настаняване3 453 449
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 51 609 35 184
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 14.2 18.4

1 Данните са базирани на оценка.
2 Данните са представени на ниво община.
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
24.04.2023