Премини към основното съдържание

Град Перник

Динамичен ред: 12 Град Перник_trend.xlsx

Град Перник
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 72 241 71 504
Население към 31.12. - мъже 34 567 34 140
Население към 31.12. - жени 37 674 37 364
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 128 3 117
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 6 855 6 800
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 2 883 2 979
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 2 380 2 459
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 30 081 29 577
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 11 266 10 954
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 9 123 9 085
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 6 525 6 533
Медианна възраст на населението (в години) 46.1 46.4
Население с българско гражданство към 31.12. 71 825 71 056
Икономически активно население - общо1 32 381 31 340
Икономически активно население - мъже1 17 377 16 721
Икономически активно население - жени1 15 003 14 619
Безработни лица - общо1 1 451 1 567
Безработни лица - мъже1 777 884
Безработни лица - жени1 674 683
Живородени деца 569 539
Умирания 1 122 1 279
Загинали при пътни инциденти2 6 1
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 24.00 24.00
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 34 199 35 039
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 14 14
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 572 1 589
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо 88 62
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже 54 37
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени 34 25
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 5 994 5 929
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 20 815 20 369
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 10 013 9 822
Театри 1 -
Посетители в музеите (годишно) 32 447 16 384
Места в кината (общ капацитет) - 550
Посещения в кината (годишно) - 2 283
Легла в местата за настаняване3 274 274
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 16 045 12 419
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 44.5 35.2

1 Данните са базирани на оценка.
2 Данните са представени на ниво община.
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
24.04.2023