Премини към основното съдържание

Град Велико Търново


Град Велико Търново
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 68 828 66 103
Население към 31.12. - мъже 32 625 31 078
Население към 31.12. - жени 36 203 35 025
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 237 3 094
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 6 345 6 433
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 2 888 2 728
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 4 480 4 390
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 31 264 30 069
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 8 651 7 811
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 7 659 7 224
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 4 304 4 354
Медианна възраст на населението (в години) 40.2 40.3
Население с българско гражданство към 31.12. 68 200 65 452
Икономически активно население - общо1 28 678 28 235
Икономически активно население - мъже1 15 403 15 110
Икономически активно население - жени1 13 275 13 125
Безработни лица - общо1 1 583 1 700
Безработни лица - мъже1 938 938
Безработни лица - жени1 645 762
Живородени деца 556 541
Умирания 730 799
Загинали при пътни инциденти2 3 8
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 32.00 32.00
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 45 013 46 791
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 22 23
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 599 1 630
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо 12 052 11 946
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже 4 550 4 458
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени 7 502 7 488
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 8 043 7 435
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 20 273 20 540
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 5 832 5 581
Театри 2 2
Посетители в музеите (годишно) 488 806 165 667
Места в кината (общ капацитет) 248 423
Посещения в кината (годишно) 67 407 42 164
Легла в местата за настаняване3 2 194 2 171
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 204 075 89 279
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 27.1 23.4

1 Данните са базирани на оценка.
2 Данните са представени на ниво община.
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
24.04.2023