Премини към основното съдържание

Град Хасково

Динамичен ред: 14 Град Хасково_trend.xlsx

Град Хасково
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 69 219 68 298
Население към 31.12. - мъже 32 776 32 320
Население към 31.12. - жени 36 443 35 978
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 143 2 956
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 7 274 7 280
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 328 3 294
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 2 540 2 578
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 28 781 28 225
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 10 041 9 791
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 8 608 8 610
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 5 504 5 564
Медианна възраст на населението (в години) 44.5 45.2
Население с българско гражданство към 31.12. 68 607 67 622
Икономически активно население - общо1 30 567 29 465
Икономически активно население - мъже1 16 262 15 555
Икономически активно население - жени1 14 304 13 910
Безработни лица - общо1 1 370 1 472
Безработни лица - мъже1 727 822
Безработни лица - жени1 643 649
Живородени деца 560 475
Умирания 945 1 038
Загинали при пътни инциденти2 2 3
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 15.34 15.34
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 36 804 37 661
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 20 22
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 610 1 426
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо 949 946
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже 190 206
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени 759 740
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 5 660 5 577
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 19 643 19 146
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 9 478 9 266
Театри 3 2
Посетители в музеите (годишно) 28 235 8 689
Места в кината (общ капацитет) 151 203
Посещения в кината (годишно) 15 635 2 965
Легла в местата за настаняване3 349 400
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 38 984 20 557
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 23.9 23.3

1 Данните са базирани на оценка.
2 Данните са представени на ниво община.
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
24.04.2023