Премини към основното съдържание

България

Динамичен ред: 00 България_trend.xlsx

България
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 6 951 482 6 916 548
Население към 31.12. - мъже 3 369 646 3 349 715
Население към 31.12. - жени 3 581 836 3 566 833
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 320 507 314 370
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 681 751 684 644
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 312 977 314 238
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 301 636 306 421
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 2 881 932 2 859 850
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 948 591 932 977
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 881 907 879 742
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 622 181 624 306
Население с българско гражданство към 31.12. 6 833 681 6 787 926
Живородени деца 61 538 59 086
Умирания 108 083 124 735
Загинали при пътни инциденти 628 463
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 139 245 133 327
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо 229 464 226 608
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже 105 512 104 235
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени 123 952 122 373
Театри 74 71
Посетители в музеите (годишно) 5 354 794 2 236 031
Места в кината (общ капацитет) 41 087 34 407
Посещения в кината (годишно) 4 581 660 1 315 848
Легла в местата за настаняване1 341 506 281 666
Реализирани нощувки в местата за настаняване1 27 154 791 11 968 483

1 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
24.04.2023