Премини към основното съдържание

Град Русе

Динамичен ред: 06 Град Русе_trend.xlsx

Град Русе
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 141 231 135 440
Население към 31.12. - мъже 68 407 65 269
Население към 31.12. - жени 72 824 70 171
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 5 866 5 634
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 12 964 12 853
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 5 884 5 828
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 6 687 6 381
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 60 600 57 984
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 19 448 17 951
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 17 866 16 922
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 11 916 11 887
Медианна възраст на населението (в години) 44.3 44.8
Население с българско гражданство към 31.12. 139 562 133 708
Икономически активно население - общо1 65 199 63 614
Икономически активно население - мъже1 34 826 34 087
Икономически активно население - жени1 30 373 29 527
Безработни лица - общо1 1 099 1 513
Безработни лица - мъже1 582 845
Безработни лица - жени1 517 668
Живородени деца 1 003 995
Умирания 2 019 2 407
Загинали при пътни инциденти2 13 6
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 38.09 38.09
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 38 653 39 861
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 23 23
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 2 733 2 616
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо 6 523 6 316
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже 3 212 3 089
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени 3 311 3 227
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 6 834 5 264
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 35 640 34 817
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 27 585 29 091
Театри 3 3
Посетители в музеите (годишно) 87 023 39 763
Места в кината (общ капацитет) 1 886 2 359
Посещения в кината (годишно) 160 804 47 907
Легла в местата за настаняване3 1 921 1 926
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 164 486 81 112
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 64.0 61.1

1 Данните са базирани на оценка.
2 Данните са представени на ниво община.
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
24.04.2023