Премини към основното съдържание

Град Бургас

Динамичен ред: 04 Град Бургас_trend.xlsx

Град Бургас
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 201 779 198 593
Население към 31.12. - мъже 95 633 93 792
Население към 31.12. - жени 106 146 104 801
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 9 859 9 574
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 22 035 22 180
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 9 492 9 470
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 8 022 8 115
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 87 844 86 294
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 26 627 25 180
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 23 602 23 316
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 14 298 14 464
Медианна възраст на населението (в години) 42.9 43.3
Население с българско гражданство към 31.12. 197 180 193 449
Икономически активно население - общо1 89 313 87 689
Икономически активно население - мъже1 46 314 45 542
Икономически активно население - жени1 42 998 42 146
Безработни лица - общо1 1 505 2 082
Безработни лица - мъже1 774 1 129
Безработни лица - жени1 731 953
Живородени деца 1 809 1 660
Умирания 2 377 2 619
Загинали при пътни инциденти2 13 5
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 43.46 43.46
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 52 968 56 107
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 22 24
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 4 754 4 580
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо 5 971 6 088
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже 2 310 2 352
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени 3 661 3 736
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 9 361 7 248
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 48 736 47 918
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 38 027 40 361
Театри 3 3
Посетители в музеите (годишно) 39 574 10 205
Места в кината (общ капацитет) 1 665 1 665
Посещения в кината (годишно) 320 003 77 745
Легла в местата за настаняване3 3 973 4 056
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 366 318 208 676
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 69.3 68.2

1 Данните са базирани на оценка.
2 Данните са представени на ниво община.
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
24.04.2023