Премини към основното съдържание

Град Пазарджик

Динамичен ред: 15 Град Пазарджик_trend.xlsx

Град Пазарджик
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 67 650 66 690
Население към 31.12. - мъже 32 481 31 949
Население към 31.12. - жени 35 169 34 741
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 241 3 027
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 7 492 7 525
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 203 3 247
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 2 444 2 467
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 28 188 27 737
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 10 067 9 717
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 7 993 7 979
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 5 022 4 991
Медианна възраст на населението (в години) 44.1 44.4
Население с българско гражданство към 31.12. 67 037 65 979
Икономически активно население - общо1 29 038 28 199
Икономически активно население - мъже1 15 482 14 935
Икономически активно население - жени1 13 556 13 264
Безработни лица - общо1 1 301 1 409
Безработни лица - мъже1 692 790
Безработни лица - жени1 609 619
Живородени деца 582 466
Умирания 895 1 153
Загинали при пътни инциденти2 14 5
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 18.92 18.92
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 21 040 21 122
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 23 20
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 415 1 401
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - -
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 5 377 5 337
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 18 662 18 324
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 8 998 8 858
Театри 1 1
Посетители в музеите (годишно) 36 910 9 379
Места в кината (общ капацитет) 528 264
Посещения в кината (годишно) 48 109 10 887
Легла в местата за настаняване3 274 274
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 24 892 12 833
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 37.2 33.2

1 Данните са базирани на оценка.
2 Данните са представени на ниво община.
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
24.04.2023