Премини към основното съдържание

Град Ямбол

Динамичен ред: 13 Град Ямбол_trend.xlsx

Град Ямбол
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 67 222 64 435
Население към 31.12. - мъже 32 452 30 965
Население към 31.12. - жени 34 770 33 470
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 255 3 265
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 7 381 7 282
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 169 3 212
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 2 499 2 550
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 27 028 25 637
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 10 132 9 224
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 8 546 8 160
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 5 212 5 105
Медианна възраст на населението (в години) 44.8 45.2
Население с българско гражданство към 31.12. 66 718 63 886
Икономически активно население - общо1 29 423 28 433
Икономически активно население - мъже1 15 987 15 365
Икономически активно население - жени1 13 436 13 068
Безработни лица - общо1 1 318 1 422
Безработни лица - мъже1 714 812
Безработни лица - жени1 604 610
Живородени деца 626 639
Умирания 863 1 127
Загинали при пътни инциденти2 5 1
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 15.34 15.34
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 29 988 30 394
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 15 16
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 349 1 359
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо 803 796
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже 552 543
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени 251 253
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 5 443 5 376
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 18 922 18 485
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 9 061 8 875
Театри 2 2
Посетители в музеите (годишно) 31 282 12 454
Места в кината (общ капацитет) 72 72
Посещения в кината (годишно) 13 425 936
Легла в местата за настаняване3 491 472
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 30 988 17 485
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 32.2 25.5

1 Данните са базирани на оценка.
2 Данните са представени на ниво община.
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
24.04.2023