Премини към основното съдържание

Град Шумен

Динамичен ред: 11 Град Шумен_trend.xlsx

Град Шумен
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 75 442 72 997
Население към 31.12. - мъже 35 930 34 604
Население към 31.12. - жени 39 512 38 393
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 3 341 3 266
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 7 394 7 531
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 3 151 3 203
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 2 726 2 701
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 33 025 31 826
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 10 720 9 935
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 9 189 8 683
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 5 896 5 852
Медианна възраст на населението (в години) 44.6 44.9
Население с българско гражданство към 31.12. 73 960 71 403
Икономически активно население - общо1 33 316 32 484
Икономически активно население - мъже1 17 863 17 271
Икономически активно население - жени1 15 454 15 213
Безработни лица - общо1 1 493 1 623
Безработни лица - мъже1 798 913
Безработни лица - жени1 694 710
Живородени деца 611 508
Умирания 995 1 154
Загинали при пътни инциденти2 7 2
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 15.34 15.34
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 37 474 41 161
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 27 28
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 947 1 918
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо 6 327 6 743
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже 2 141 2 219
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени 4 186 4 524
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 6 167 6 147
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 21 416 21 111
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 10 305 10 192
Театри 1 1
Посетители в музеите (годишно) 164 099 89 403
Места в кината (общ капацитет) 350 350
Посещения в кината (годишно) 17 438 3 737
Легла в местата за настаняване3 944 749
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 68 032 35 370
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 38.8 28.7

1 Данните са базирани на оценка.
2 Данните са представени на ниво община.
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
24.04.2023