Премини към основното съдържание

Град Сливен

Динамичен ред: 09 Град Сливен_trend.xlsx

Град Сливен
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 84 985 83 371
Население към 31.12. - мъже 40 462 39 592
Население към 31.12. - жени 44 523 43 779
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 4 787 4 602
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 9 656 9 602
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 4 424 4 400
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 3 382 3 441
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 34 085 33 179
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 11 834 11 432
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 10 371 10 251
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 6 446 6 464
Медианна възраст на населението (в години) 43.4 43.9
Население с българско гражданство към 31.12. 84 167 82 482
Икономически активно население - общо1 36 577 35 291
Икономически активно население - мъже1 19 574 18 766
Икономически активно население - жени1 17 004 16 524
Безработни лица - общо1 1 639 1 764
Безработни лица - мъже1 875 992
Безработни лица - жени1 764 772
Живородени деца 890 801
Умирания 1 147 1 375
Загинали при пътни инциденти2 13 13
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 32.21 32.21
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 29 056 30 933
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 10 15
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 1 946 1 813
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо 978 1 232
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже 556 629
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени 422 603
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 6 772 6 678
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 23 511 22 935
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 11 321 11 072
Театри 2 2
Посетители в музеите (годишно) 22 812 5 570
Места в кината (общ капацитет) 130 130
Посещения в кината (годишно) 16 534 2 619
Легла в местата за настаняване3 1 166 1 074
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 55 230 33 017
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 36.3 41.7

1 Данните са базирани на оценка.
2 Данните са представени на ниво община.
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
24.04.2023