Премини към основното съдържание

Град Стара Загора


Град Стара Загора
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 134 726 125 732
Население към 31.12. - мъже 64 316 59 648
Население към 31.12. - жени 70 410 66 084
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 6 490 6 170
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 13 670 13 542
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 5 904 5 693
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 5 686 5 555
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 58 370 54 291
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 18 841 16 374
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 15 883 14 486
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 9 882 9 621
Медианна възраст на населението (в години) 43.5 43.9
Население с българско гражданство към 31.12. 132 550 123 505
Икономически активно население - общо1 60 348 59 031
Икономически активно население - мъже1 31 527 30 914
Икономически активно население - жени1 28 821 28 117
Безработни лица - общо1 1 017 1 402
Безработни лица - мъже1 527 766
Безработни лица - жени1 490 636
Живородени деца 1 174 1 087
Умирания 1 602 1 907
Загинали при пътни инциденти2 10 8
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 25.56 25.56
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 41 297 42 128
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 20 21
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 3 110 3 026
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо 5 094 5 008
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже 1 482 1 417
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени 3 612 3 591
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 6 325 4 881
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 32 945 32 271
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 25 655 27 125
Театри 4 3
Посетители в музеите (годишно) 69 863 21 062
Места в кината (общ капацитет) 2 253 2 253
Посещения в кината (годишно) 191 665 52 525
Легла в местата за настаняване3 1 179 1 780
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 97 300 61 071
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 58.7 53.4

1 Данните са базирани на оценка.
2 Данните са представени на ниво община.
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
24.04.2023