Премини към основното съдържание

Град Пловдив

Динамичен ред: 02 Град Пловдив_trend.xlsx

Град Пловдив
(Брой)
  2019 2020
Население към 31.12. - общо 347 851 342 048
Население към 31.12. - мъже 164 971 161 934
Население към 31.12. - жени 182 880 180 114
Население към 31.12. на възраст 0-4 години 18 133 17 589
Население към 31.12. на възраст 5-14 години 36 082 36 538
Население към 31.12. на възраст 15-19 години 15 688 15 642
Население към 31.12. на възраст 20-24 години 17 005 17 571
Население към 31.12. на възраст 25-54 години 153 312 150 761
Население към 31.12. на възраст 55-64 години 43 565 41 117
Население към 31.12. на възраст 65-74 години 37 557 36 376
Население към 31.12. на възраст 75 и повече години 26 509 26 454
Медианна възраст на населението (в години) 41.7 41.9
Население с българско гражданство към 31.12. 343 076 336 706
Икономически активно население - общо1 153 712 151 953
Икономически активно население - мъже1 79 836 79 219
Икономически активно население - жени1 73 876 72 734
Безработни лица - общо1 2 591 3 609
Безработни лица - мъже1 1 334 1 964
Безработни лица - жени1 1 256 1 645
Живородени деца 3 342 3 205
Умирания 4 168 4 931
Загинали при пътни инциденти2 12 2
Цена на месечна карта за цялата градска мрежа (в евро) 25.56 25.56
Средна цена за закупуване на апартамент (в евро)1 50 914 53 693
Среден годишен наем за жилище на кв. м. (в евро/кв.м.)1 30 33
Деца на възраст 0-4 години, посещаващи ясли и детски градини 7 374 7 178
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - общо 34 707 35 334
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - мъже 14 756 15 211
Записани студенти (степени на МСКО 2011 - 6, 7, 8) - жени 19 951 20 123
Лица на възраст 25-64 години със завършено основно или по-ниско образование1 16 111 12 561
Лица на възраст 25-64 години със завършено средно образование1 83 885 83 051
Лица на възраст 25-64 години със завършено висше образование1 65 424 69 887
Театри 4 4
Посетители в музеите (годишно) 196 528 93 443
Места в кината (общ капацитет) 1 953 3 538
Посещения в кината (годишно) 227 049 149 657
Легла в местата за настаняване3 4 732 5 177
Реализирани нощувки в местата за настаняване3 510 676 238 022
Образувани битови отпадъци (в хил.тона)1 182.9 179.9

1 Данните са базирани на оценка.
2 Данните са представени на ниво община.
3 Включват се категоризирани места за настаняване с 10 и повече легла, функционирали през съответната година.
24.04.2023