Премини към основното съдържание

Годишни данни

Динамичен ред: TUR_2.2.3.xls

ДЕЙНОСТ НА КУРОРТНИТЕ КОМПЛЕКСИ ПРЕЗ 2022 ГОДИНА 1,2
Курорти Места за настаняване - брой Легла - брой Легладено-
нощия - брой
Реализирани нощувки - брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове
Общо в т.ч. чужди граждани Общо в т.ч. чужди граждани Общо в т.ч. чужди граждани
Албена 27 14 662 2 004 888 583 147 427 725 118 871 77 877 38 280 231 27 700 231
Боровец 31 4 749 1 436 414 447 232 208 809 157 720 49 713 33 228 230 17 472 158
Дюни 5 3 916 359 357 .. .. .. .. .. ..
Златни пясъци 90 39 547 6 007 232 2 679 248 2 367 690 588 081 491 294 213 642 164 193 143 949
Пампорово 59 6 032 1 466 986 413 421 65 263 135 955 14 469 24 119 629 4 564 456
ММЦ - Приморско 4 1 547 234 280 106 983 40 567 18 777 5 222 3 412 077 1 209 967
Св. Kонстантин и Елена 47 7 138 1 486 493 502 136 272 718 113 654 51 417 34 439 128 21 499 888
Слънчев бряг 196 65 187 9 052 197 4 763 211 4 078 085 887 513 710 187 339 606 693 296 959 167
Елените 3 3 1 270 164 116 135 658 101 334 26 483 17 569 9 309 233 6 467 880

1 Курорти с национално значение, определени с Решение № 45 на МС от 25.І.2005 г.
2 Функционирали през съответния период.
3 Изключен от Списъка на курортите с национално значение с Решение № 9799 от 9.11.2005 г. на Върховния административен съд.
".." конфиденциални данни
09.03.2023