Премини към основното съдържание

Годишни данни

Динамичен ред: TUR_2.1.3.xls

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА 1
Статистически зони
Статистически райони
Области
Места за настаняване - брой Легла - брой Легладено-
нощия - брой
Реализирани нощувки - брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове
Общо в т.ч. от чужденци Общо в т.ч. чужденци Общо в т.ч. от чужденци
Общо за страната 3 317 281 666 47 573 284 11 968 483 4 656 289 4 023 763 1 175 779 645 544 880 315 517 867
Северна и Югоизточна
България
2 008 205 601 29 272 110 7 832 375 3 348 257 2 217 582 694 879 416 682 318 218 440 388
Северозападен район 177 8 362 2 361 659 529 175 152 472 186 940 16 820 21 824 485 8 282 045
Видин 26 1 080 296 731 87 614 57 338 23 189 5 230 4 350 562 3 179 592
Враца 26 897 288 132 58 195 6 983 21 641 1 647 1 647 379 ..
Ловеч 78 3 997 1 006 304 197 397 6 535 85 224 2 218 7 754 502 317 963
Монтана 25 1 181 354 674 103 680 48 072 29 735 3 733 3 890 864 ..
Плевен 22 1 207 415 818 82 289 33 544 27 151 3 992 4 181 178 2 495 286
Северен централен район 286 12 427 3 422 433 515 240 92 728 256 989 31 625 20 257 488 4 750 416
Велико Търново 123 5 307 1 432 213 224 109 48 697 107 836 14 249 8 855 270 2 388 320
Габрово 62 3 265 823 451 110 852 5 868 57 328 2 242 3 671 508 323 625
Разград 19 813 230 195 63 807 19 007 19 757 3 241 2 483 613 907 406
Русе 57 2 255 678 208 90 357 16 586 54 937 10 400 4 165 724 991 852
Силистра 25 787 258 366 26 115 2 570 17 131 1 493 1 081 373 139 213
Североизточен район 627 77 978 10 796 753 2 881 380 1 595 931 814 074 365 771 172 638 590 110 137 639
Варна 391 54 622 7 403 664 1 927 181 1 117 332 530 568 248 855 109 142 334 73 609 803
Добрич 152 21 207 2 760 971 853 193 453 229 241 141 112 257 59 292 864 35 403 551
Търговище 14 604 181 366 39 724 10 102 14 328 1 784 1 870 896 488 826
Шумен 70 1 545 450 752 61 282 15 268 28 037 2 875 2 332 496 635 459
Югоизточен район 918 106 834 12 691 265 3 906 580 1 507 126 959 579 280 663 201 961 755 95 270 288
Бургас 773 99 704 10 735 138 3 605 948 1 473 525 834 772 271 055 188 685 870 93 107 737
Сливен 58 1 998 567 217 52 255 7 038 29 866 2 275 2 226 279 505 557
Стара Загора 66 4 426 1 190 019 225 594 20 851 84 560 6 057 10 051 956 1 356 758
Ямбол 21 706 198 891 22 783 5 712 10 381 1 276 997 650 300 236
Югозападна и Южна
централна България
1 309 76 065 18 301 174 4 136 108 1 308 032 1 806 181 480 900 228 862 562 97 077 479
Югозападен район 577 43 009 10 454 291 2 294 523 1 035 595 1 015 149 394 534 141 440 381 81 156 722
Благоевград 228 17 333 3 571 511 892 107 400 938 343 428 118 073 49 735 860 25 178 610
Кюстендил 88 3 295 791 273 110 879 .. 61 898 .. 4 048 795 ..
Перник 13 513 146 457 19 878 .. 9 356 .. 561 555 ..
София 117 8 462 1 963 168 515 648 219 202 179 618 50 510 28 085 777 15 044 383
София (столица) 131 13 406 3 981 882 756 011 407 077 420 849 221 623 59 008 394 40 553 685
Южен централен район 732 33 056 7 846 883 1 841 585 272 437 791 032 86 366 87 422 181 15 920 757
Кърджали 52 1 695 433 922 72 726 7 792 41 870 4 748 3 003 864 370 578
Пазарджик 59 4 627 1 192 897 389 699 15 514 163 427 5 174 20 047 370 941 963
Пловдив 262 12 020 3 285 976 668 450 88 822 332 471 34 882 32 544 073 5 501 995
Смолян 324 13 068 2 451 362 627 142 133 027 215 930 29 669 27 958 207 7 375 740
Хасково 35 1 646 482 726 83 568 27 282 37 334 11 893 3 868 667 1 730 481

1 Функционирали през съответния период.
".." данните са конфиденциални
09.03.2021