Премини към основното съдържание

Годишни данни

Динамичен ред: TUR_2.1.3.xls

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА 1
Статистически зони
Статистически райони
Области
Места за настаняване - брой Легла - брой Легладено-
нощия - брой
Реализирани нощувки - брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове
Общо в т.ч. от чужденци Общо в т.ч. чужденци Общо в т.ч. от чужденци
Общо за страната 3 335 304 209 57 700 656 17 620 268 7 993 767 5 647 634 1 893 031 1 071 711 253 584 225 749
Северна и Югоизточна
България
2 064 230 503 36 072 701 12 547 497 6 788 963 3 316 689 1 383 381 774 656 330 487 057 112
Северозападен район 169 7 985 2 455 569 519 563 46 529 244 881 19 161 23 068 903 2 409 867
Видин 24 974 283 904 50 050 6 440 26 673 3 687 2 219 987 333 832
Враца 27 944 321 113 73 650 7 345 32 981 2 812 2 412 077 352 108
Ловеч 72 3 778 1 126 246 257 080 14 021 118 120 4 940 12 793 079 609 741
Монтана 23 1 041 323 160 64 389 3 073 29 679 1 478 2 330 266 141 476
Плевен 23 1 248 401 146 74 394 15 650 37 428 6 244 3 313 494 972 710
Северен централен район 279 11 769 3 702 954 640 328 84 450 343 094 48 649 25 661 213 4 623 434
Велико Търново 117 4 766 1 446 712 279 694 33 090 144 312 20 424 10 532 771 1 759 139
Габрово 62 3 256 983 801 147 029 8 105 74 385 3 285 5 297 589 436 943
Разград 19 730 231 603 50 962 10 791 24 696 4 187 2 186 085 594 900
Русе 56 2 230 772 587 131 207 28 565 79 506 18 663 6 237 794 1 627 363
Силистра 25 787 268 251 31 436 3 899 20 195 2 090 1 406 974 205 089
Североизточен район 644 88 518 13 304 097 4 643 589 3 112 171 1 189 518 652 536 321 231 453 234 496 021
Варна 401 59 599 9 076 589 3 335 420 2 338 715 816 901 478 180 223 778 737 172 462 738
Добрич 155 26 795 3 551 980 1 216 325 758 171 320 504 167 969 93 275 712 61 196 888
Търговище 13 584 179 627 28 371 5 289 16 865 2 460 1 503 611 322 541
Шумен 75 1 540 495 901 63 473 9 996 35 248 3 927 2 673 393 513 854
Югоизточен район 972 122 231 16 610 081 6 744 017 3 545 813 1 539 196 663 035 404 694 761 245 527 790
Бургас 830 115 163 14 356 630 6 321 134 3 499 240 1 357 889 646 842 385 254 602 242 578 899
Сливен 57 1 948 566 729 76 031 12 089 45 431 4 152 3 475 582 868 297
Стара Загора 65 4 454 1 458 364 319 157 29 071 123 606 10 673 14 722 198 1 776 255
Ямбол 20 666 228 358 27 695 5 413 12 270 1 368 1 242 379 304 339
Югозападна и Южна
централна България
1 271 73 706 21 627 955 5 072 771 1 204 804 2 330 945 509 650 297 054 923 97 168 637
Югозападен район 536 40 287 12 007 083 2 791 394 956 623 1 314 145 414 512 179 751 994 81 546 806
Благоевград 200 15 076 3 981 084 913 295 186 073 393 329 63 684 57 208 756 14 287 011
Кюстендил 94 3 689 976 638 145 457 10 860 82 239 5 899 5 998 779 ..
Перник 11 445 123 135 16 990 2 597 9 020 1 177 615 825 ..
София 111 8 181 2 470 269 544 325 90 743 227 953 27 863 27 881 954 6 431 379
София (столица) 120 12 896 4 455 957 1 171 327 666 350 601 604 315 889 88 046 680 60 146 926
Южен централен район 735 33 419 9 620 872 2 281 377 248 181 1 016 800 95 138 117 302 929 15 621 831
Кърджали 68 2 205 644 664 134 749 21 405 67 894 8 550 5 470 063 821 570
Пазарджик 58 4 563 1 436 222 506 697 18 949 210 913 5 587 28 930 704 1 266 537
Пловдив 262 12 129 3 772 918 920 567 139 687 446 069 52 942 48 470 446 9 141 180
Смолян 311 12 807 3 205 906 608 175 31 638 239 657 9 940 28 714 700 1 952 132
Хасково 36 1 715 561 162 111 189 36 502 52 267 18 119 5 717 016 2 440 412

1 Функционирали през съответния период.
".." данните са конфиденциални
09.03.2022