Премини към основното съдържание

Месечни данни

Динамичен ред: TUR_2.1.1.xls

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ МАРТ 2022 ГОДИНА1
Статистически зони
Статистически райони
Области
Места за настаняване - брой Легла - брой Легладено-
нощия - брой
Реализирани нощувки - брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове
Общо в т.ч. чужденци Общо в т.ч. чужденци Общо в т.ч. чужденци
Общо за страната 1 717 104 064 3 178 729 796 643 281 516 343 553 94 267 52 031 884 22 412 393
Северна и Югоизточна
България
770 41 949 1 287 032 231 330 58 849 109 595 21 969 12 420 247 3 419 617
Северозападен район 134 6 510 198 416 37 816 6 857 17 402 1 946 1 772 405 297 312
Видин 23 785 24 335 2 636 474 1 675 269 134 457 21 533
Враца 25 990 30 690 7 775 1 416 3 255 391 242 819 78 014
Ловеч 51 2 712 80 678 17 044 3 389 6 986 494 945 639 105 992
Монтана 15 818 25 358 4 295 321 2 264 108 184 712 14 785
Плевен 20 1 205 37 355 6 066 1 257 3 222 684 264 778 76 988
Северен централен район 221 9 689 297 793 53 716 8 918 29 789 5 004 2 290 469 496 176
Велико Търново 87 3 801 117 831 22 660 2 752 12 634 1 313 839 912 130 519
Габрово 45 2 539 78 349 9 900 764 5 210 305 430 100 49 942
Разград 14 521 16 151 3 517 758 1 660 356 163 770 41 219
Русе 54 2 109 63 243 13 517 4 078 8 086 2 626 690 452 246 828
Силистра 21 719 22 219 4 122 566 2 199 404 166 235 27 668
Североизточен район 227 14 164 438 110 70 490 30 676 31 822 10 614 3 909 083 1 745 535
Варна 116 9 194 285 014 47 987 24 320 21 206 8 344 2 662 960 1 421 109
Добрич 38 3 178 98 230 12 313 3 763 5 997 1 409 745 772 171 112
Търговище 12 491 15 207 3 240 1 537 1 436 438 197 211 100 487
Шумен 61 1 301 39 659 6 950 1 056 3 183 423 303 140 52 827
Югоизточен район 188 11 586 352 713 69 308 12 398 30 582 4 405 4 448 290 880 594
Бургас 64 4 495 138 343 27 218 6 830 12 746 2 809 1 957 752 544 966
Сливен 40 1 519 46 007 6 433 1 736 3 674 577 308 995 110 488
Стара Загора 64 4 870 146 601 32 496 3 403 12 895 845 2 025 534 193 061
Ямбол 20 702 21 762 3 161 429 1 267 174 156 009 32 079
Югозападна и Южна
централна България
947 62 115 1 891 697 565 313 222 667 233 958 72 298 39 611 637 18 992 776
Югозападен район 408 34 594 1 060 600 356 416 187 907 142 592 61 551 26 796 088 16 447 152
Благоевград 154 13 318 402 581 120 641 59 972 43 761 16 589 8 881 126 4 819 549
Кюстендил 49 1 834 56 802 10 222 .. 5 877 387 527 222 ..
Перник 6 274 8 494 1 867 .. 985 183 79 012 ..
София 90 7 138 219 793 82 679 41 511 27 091 9 620 5 611 571 3 205 515
София (столица) 109 12 030 372 930 141 007 85 115 64 878 34 772 11 697 157 8 357 822
Южен централен район 539 27 521 831 097 208 897 34 760 91 366 10 747 12 815 549 2 545 624
Кърджали 46 1 577 48 863 6 456 1 274 3 797 732 325 237 64 015
Пазарджик 45 3 818 110 257 39 498 1 285 18 002 406 2 686 825 79 680
Пловдив 198 10 706 331 225 87 843 19 707 40 801 5 804 5 201 254 1 512 736
Смолян 220 10 024 297 476 66 020 8 394 24 330 1 957 4 025 207 598 492
Хасково 30 1 396 43 276 9 080 4 100 4 436 1 848 577 026 290 701

1 Функционирали през съответния период
".." конфиденциални данни
11.05.2022