Премини към основното съдържание

Месечни данни

Динамичен ред: TUR_2.1.1.xls

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 2022 ГОДИНА1
Статистически зони
Статистически райони
Области
Места за настаняване - брой Легла - брой Легладено-
нощия - брой
Реализирани нощувки - брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове
Общо в т.ч. чужди граждани Общо в т.ч. чужди граждани Общо в т.ч. чужди граждани
Общо за страната 3 124 303 242 8 919 386 2 522 501 1 422 314 781 039 346 494 165 834 969 103 040 533
Северна и Югоизточна
България
1 915 232 183 6 816 606 1 882 871 1 220 620 482 995 253 583 119 436 426 83 781 581
Северозападен район 224 8 932 265 837 65 728 11 365 30 815 3 619 3 196 316 519 004
Видин 33 1 020 31 800 7 772 1 221 4 986 877 428 999 75 794
Враца 36 1 243 36 960 9 418 1 392 4 420 420 347 981 66 440
Ловеч 93 3 981 116 437 25 968 1 708 12 422 877 1 530 239 81 529
Монтана 37 1 381 41 430 8 499 468 3 175 202 339 349 26 813
Плевен 25 1 307 39 210 14 071 6 576 5 812 1 243 549 748 268 428
Северен централен район 306 11 709 348 686 76 298 15 916 41 433 9 569 3 792 951 1 053 055
Велико Търново 132 4 567 136 950 30 039 7 393 17 224 5 080 1 574 744 507 086
Габрово 73 3 484 102 220 19 030 1 583 8 965 605 792 917 95 701
Разград 15 566 16 980 5 711 1 474 2 293 478 254 224 81 321
Русе 62 2 326 69 556 17 405 4 985 10 706 3 123 972 952 336 914
Силистра 24 766 22 980 4 113 481 2 245 283 198 114 32 033
Североизточен район 550 82 936 2 453 235 600 034 424 654 161 179 97 333 41 189 687 30 761 638
Варна 313 55 740 1 639 015 451 152 341 041 115 228 75 514 30 300 616 23 985 539
Добрич 150 25 044 749 660 137 877 80 646 39 875 20 583 10 251 207 6 563 931
Търговище 14 525 15 750 3 405 1 300 1 761 461 263 759 120 101
Шумен 73 1 627 48 810 7 600 1 667 4 315 775 374 105 92 067
Югоизточен район 835 128 606 3 748 848 1 140 811 768 685 249 568 143 062 71 257 472 51 447 884
Бургас 702 121 496 3 540 184 1 082 859 760 131 226 557 140 024 67 940 835 50 842 497
Сливен 47 1 491 44 730 7 662 1 762 4 912 665 472 146 140 693
Стара Загора 66 4 916 142 844 45 488 6 065 16 169 2 095 2 596 203 420 855
Ямбол 20 703 21 090 4 802 727 1 930 278 248 288 43 839
Югозападна и Южна
централна България
1 209 71 059 2 102 780 639 630 201 694 298 044 92 911 46 398 543 19 258 952
Югозападен район 520 38 104 1 132 654 355 159 160 590 172 716 74 202 29 224 641 16 301 692
Благоевград 172 12 955 385 360 93 481 15 854 42 220 6 141 6 902 547 1 254 036
Кюстендил 97 3 424 102 420 18 157 1 655 10 264 964 1 109 756 130 858
Перник 13 556 16 680 4 086 680 1 787 339 159 896 39 880
София 87 6 191 184 370 34 136 4 922 16 271 2 188 1 861 949 331 659
София (столица) 151 14 978 443 824 205 299 137 479 102 174 64 570 19 190 493 14 545 259
Южен централен район 689 32 955 970 126 284 471 41 104 125 328 18 709 17 173 902 2 957 260
Кърджали 74 2 346 69 140 13 960 1 148 8 248 591 826 919 59 439
Пазарджик 88 6 915 205 497 87 361 5 873 30 917 1 517 5 808 084 434 924
Пловдив 251 12 023 354 090 118 026 26 334 56 979 12 318 7 184 650 1 895 427
Смолян 212 9 121 266 335 46 767 3 115 20 087 1 274 2 279 631 175 518
Хасково 64 2 550 75 064 18 357 4 634 9 097 3 009 1 074 618 391 952

1 Функционирали през съответния период
10.11.2022