Премини към основното съдържание

Месечни данни

Динамичен ред: TUR_2.1.1.xls

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПО СТАТИСТИЧЕСКИ ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ И ПО ОБЛАСТИ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА1
Статистически зони
Статистически райони
Области
Места за настаняване - брой Легла - брой Легладено
нощия - брой
Реализирани нощувки - брой Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове
Общо в т.ч. чужденци Общо в т.ч. чужденци Общо в т.ч. чужденци
Общо за страната 1 569 93 664 2 763 196 431 136 118 829 203 915 48 666 25 825 356 9 356 133
Северна и Югоизточна
България
755 40 664 1 195 824 163 536 33 210 71 719 10 822 8 063 368 2 056 811
Северозападен район 128 6 269 184 356 30 090 3 736 12 564 1 058 1 276 968 183 752
Видин 22 774 22 192 3 746 447 1 921 230 159 858 23 154
Враца 22 815 24 034 5 400 707 2 053 240 187 899 32 386
Ловеч 47 2 745 80 500 11 033 1 056 4 569 195 537 760 36 901
Монтана 16 782 23 040 3 618 157 1 640 76 121 202 6 913
Плевен 21 1 153 34 590 6 293 1 369 2 381 317 270 249 84 398
Северен централен район 209 9 034 268 807 36 575 4 695 18 632 2 138 1 504 836 283 491
Велико Търново 74 3 311 99 061 16 073 1 339 7 937 705 549 654 82 240
Габрово 44 2 185 65 550 5 173 533 2 534 205 226 260 33 564
Разград 17 653 19 590 3 769 838 1 751 299 197 577 56 172
Русе 53 2 166 63 036 9 344 1 751 5 148 813 438 073 99 079
Силистра 21 719 21 570 2 216 234 1 262 116 93 272 12 436
Североизточен район 225 14 338 419 360 44 929 16 560 20 263 5 024 2 390 993 984 812
Варна 120 9 326 269 240 30 838 13 563 13 114 4 027 1 638 036 787 159
Добрич 34 3 284 98 280 7 516 1 639 3 449 568 453 437 117 140
Търговище 10 455 13 650 2 058 554 1 169 152 113 145 32 959
Шумен 61 1 273 38 190 4 517 804 2 531 277 186 375 47 554
Югоизточен район 193 11 023 323 301 51 942 8 219 20 260 2 602 2 890 571 604 756
Бургас 72 4 855 141 225 23 899 4 194 9 109 1 452 1 496 347 354 250
Сливен 46 1 601 48 030 5 201 946 3 076 374 263 318 66 797
Стара Загора 58 3 939 115 206 21 053 2 738 7 277 689 1 047 877 163 396
Ямбол 17 628 18 840 1 789 341 798 87 83 029 20 313
Югозападна и Южна
централна България
814 53 000 1 567 372 267 600 85 619 132 196 37 844 17 761 988 7 299 322
Югозападен район 352 30 227 896 350 162 226 69 117 81 044 30 795 11 852 005 6 348 980
Благоевград 114 9 423 272 850 38 654 6 537 19 787 2 782 2 608 010 457 224
Кюстендил 60 2 362 70 860 7 154 .. 3 942 376 329 814 ..
Перник 7 294 8 820 1 082 .. 490 44 45 379 ..
София 59 5 864 175 300 17 766 2 023 8 831 870 923 085 117 995
София (столица) 112 12 284 368 520 97 570 59 852 47 994 26 723 7 945 717 5 733 163
Южен централен район 462 22 773 671 022 105 374 16 502 51 152 7 049 5 909 983 950 342
Кърджали 52 1 657 47 270 7 030 1 656 3 662 673 291 089 65 492
Пазарджик 45 3 856 110 609 23 441 1 224 10 438 428 1 557 379 86 321
Пловдив 191 10 257 307 328 55 949 9 476 27 898 3 951 3 114 658 532 513
Смолян 142 5 449 159 620 9 853 616 5 018 193 454 803 29 650
Хасково 32 1 554 46 195 9 101 3 530 4 136 1 804 492 054 236 366

1 Функционирали през съответния период
".." конфиденциални данни
12.01.2022