Премини към основното съдържание

Годишни данни

Динамичен ред: TUR_3.1.2_HSS.xls

Разходи за туристически пътувания на лица на 15 и повече години през 2023 година
(Хил. лева)
Видове разходи Общо разходи Разходи за лични пътувания Разходи за професионални пътувания
Общо в т.ч. туристически пакети
Общо 3 405 982 3 279 022 477 143 126 960
В страната 2 036 165 1 974 097 184 041 62 068
В чужбина 1 369 817 1 304 925 293 102 64 892
29.03.2024