Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО СЪПОСТАВИМИ ЦЕНИ - СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА 1
Сезонно неизгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец =100 Съответният месец на 2020 =100
Общо G 129.0 97.1 111.7
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 165.6 99.1 121.6
Търговия с автомобили G451 181.4 97.6 119.6
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 118.6 118.9 114.5
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 144.5 99.6 130.2
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 125.8 96.9 111.8
Търговия на едро чрез посредничество G461 74.6 109.8 50.1
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 161.6 86.8 104.5
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 99.2 92.2 95.2
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 136.0 113.1 112.1
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 170.5 114.2 111.3
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 118.9 103.3 111.8
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 123.9 95.7 135.4
Неспециализирана търговия на едро G469 125.1 93.0 102.6
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 127.7 96.9 108.5
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 134.2 97.8 109.4
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G47_FOOD 115.5 92.7 105.8
Търговия на дребно с нехранителни стоки G47_NFOOD 135.1 99.1 109.8
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_NFOOD_X_G473 149.3 101.4 111.8
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия G47_NF_CLTH 122.7 120.3 92.8
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH2 160.5 100.1 110.3
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки G47_NF_OTH1 133.0 102.4 113.0
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности G47_NF_HLTH 134.3 99.2 135.1
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки; битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH 147.1 101.1 111.5
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G4711 113.0 92.5 107.1
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки G4719 166.0 94.7 103.6
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G472 129.7 93.8 98.4
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали G473 102.3 91.9 103.5
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет G4791 382.8 101.7 97.2

1 - Предварителни данни
10.11.2021