Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА 1
Сезонно неизгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец =100 Съответният месец на 2020 =100
Общо G 146.2 96.5 120.9
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 138.9 100.2 127.0
Търговия с автомобили G451 136.8 98.1 125.1
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 139.3 119.6 121.5
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 144.3 100.0 133.3
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 148.8 95.7 122.5
Търговия на едро чрез посредничество G461 83.0 110.1 54.8
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 256.1 83.0 119.9
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 115.2 92.5 99.9
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 144.5 113.6 114.5
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 135.9 114.1 108.6
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 126.3 103.3 115.7
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 142.2 95.9 161.5
Неспециализирана търговия на едро G469 139.5 93.2 112.3
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 141.1 97.4 115.1
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 147.8 98.4 112.4
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G47_FOOD 138.6 93.7 110.0
Търговия на дребно с нехранителни стоки G47_NFOOD 142.5 99.6 118.2
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_NFOOD_X_G473 155.5 102.2 114.3
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия G47_NF_CLTH 112.1 120.2 93.2
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH2 161.5 100.8 113.5
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки G47_NF_OTH1 155.6 104.5 116.7
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности G47_NF_HLTH 138.1 99.3 135.1
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки; битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH 158.5 102.6 115.0
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G4711 136.2 93.5 111.3
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки G4719 163.2 95.0 104.9
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G472 156.2 94.8 102.2
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали G473 111.9 92.3 132.7
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет G4791 380.7 102.0 97.9

1 - Предварителни данни
10.11.2021