Премини към основното съдържание

Сезонно неизгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА 1
Сезонно неизгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015=100 Предходният месец = 100 Съответният месец на 2022 = 100
Общо G 192.5 98.0 103.0
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 178.4 87.5 116.7
Търговия с автомобили G451 166.0 84.4 130.5
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 171.8 99.6 132.0
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 209.7 90.9 95.1
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 180.9 95.9 101.6
Търговия на едро чрез посредничество G461 203.9 105.8 95.6
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 263.7 98.4 111.6
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 146.9 100.7 113.6
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 182.8 91.2 97.0
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 206.8 124.8 110.2
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 171.0 104.5 99.6
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 150.9 83.6 79.8
Неспециализирана търговия на едро G469 265.5 118.6 168.1
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 227.1 105.6 103.6
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 254.0 106.9 105.7
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G47_FOOD 249.9 118.9 115.5
Търговия на дребно с нехранителни стоки G47_NFOOD 213.6 98.0 96.7
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_NFOOD_X_G473 257.2 98.8 98.9
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия G47_NF_CLTH 240.0 110.3 98.8
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH2 244.2 94.7 102.4
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки G47_NF_OTH1 261.0 107.1 95.8
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности G47_NF_HLTH 210.3 107.5 110.9
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки; битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH 252.3 100.6 99.0
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G4711 248.8 120.6 117.5
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки G4719 239.3 94.3 92.9
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G472 258.3 108.1 103.0
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали G473 111.6 94.1 86.7
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет G4791 903.9 78.2 104.4

1 - Предварителни данни
06.02.2024