Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА 1
Сезонно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015 = 100 Процентно изменение (спрямо предходния месец)
Общо G 186.2 0.2
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 162.3 -9.0
Търговия с автомобили G451 156.7 -10.8
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 157.3 4.2
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 183.7 -5.1
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 179.9 0.6
Търговия на едро чрез посредничество G461 179.1 -0.2
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 267.1 3.0
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 142.0 -3.1
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 173.1 -4.4
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 166.5 12.3
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 159.0 2.8
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 163.3 -6.8
Неспециализирана търговия на едро G469 221.2 9.3
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 205.0 -0.4
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 225.2 -0.6
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G47_FOOD 224.1 1.9
Търговия на дребно с нехранителни стоки G47_NFOOD 192.4 -1.7
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_NFOOD_X_G473 226.3 -2.5
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия G47_NF_CLTH 196.0 -0.6
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH2 212.9 -1.1
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки G47_NF_OTH1 228.3 -2.6
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности G47_NF_HLTH 193.1 -0.2
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки; битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH 219.4 -1.9
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G4711 221.6 2.6
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки G4719 204.2 -17.6
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G472 243.3 -2.0
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали G473 118.5 -0.5
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет G4791 795.1 -5.3

1 - Предварителни данни
06.02.2024