Премини към основното съдържание

Сезонно изгладени (2015=100)


ИНДЕКСИ НА ОБОРОТА В СЕКТОР "ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ" ПО ТЕКУЩИ ЦЕНИ - СЕПТЕМВРИ 2021 ГОДИНА 1
Сезонно изгладени данни
Икономически дейности Евростат код 2015 = 100 Процентно изменение (спрямо предходния месец)
Общо G 139.7 -1.3
Търговия с автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт G45 126.7 1.6
Търговия с автомобили G451 131.0 1.1
Техническо обслужване и ремонт на автомобили G452 142.7 16.7
Търговия с части и принадлежности за автомобили G453 128.1 2.2
Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети G46 140.7 -2.7
Търговия на едро чрез посредничество G461 89.1 14.7
Търговия на едро със селскостопански суровини и живи животни G462 204.0 -6.7
Търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G463 108.5 -1.6
Търговия на едро с нехранителни потребителски стоки G464 143.0 5.5
Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника G465 138.4 5.5
Търговия на едро с машини и оборудване със стопанско предназначение и части за тях G466 116.6 3.3
Търговия на едро с неселскостопански междинни продукти, отпадъци и скрап G467 134.0 -2.5
Неспециализирана търговия на едро G469 143.6 -9.5
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети G47 136.3 1.1
Търговия на дребно, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_X_G473 145.3 0.8
Търговия на дребно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G47_FOOD 138.8 0.4
Търговия на дребно с нехранителни стоки G47_NFOOD 137.8 1.2
Търговия на дребно с нехранителни стоки, без търговията с автомобилни горива и смазочни материали G47_NFOOD_X_G473 149.1 1.8
Търговия на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия G47_NF_CLTH 93.8 0.5
Търговия на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH2 150.7 0.9
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки G47_NF_OTH1 148.5 5.3
Търговия на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности G47_NF_HLTH 147.0 3.2
Търговия на дребно с компютърна и комуникационна техника и други потребителски стоки; битова техника, мебели и други стоки за бита G47_NF_OTH 149.0 1.8
Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G4711 136.8 0.5
Търговия на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки G4719 149.7 0.7
Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия G472 153.5 0.9
Търговия на дребно с автомобилни горива и смазочни материали G473 101.3 0.2
Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет G4791 409.4 -2.2

1 - Предварителни данни
10.11.2021