Премини към основното съдържание

Индикатори за бедност и социално включване по области

Динамичен ред: SILC_3_obl.xls

Индикатори за бедност и социално включване по области (Отворен метод за координация)*
[OV-1] Линия на бедност за всяка област в лева
година на провеждане на изследването 2022 2022
референтна година на дохода 2021 2021
ОБЛАСТ Едно лице Двама възрастни с две деца под 14 години
Общо за страната 6 311 13 254
Благоевград 5 527 11 608
Бургас 5 874 12 335
Варна 7 211 15 143
Велико Търново 5 683 11 935
Видин 4 482 9 411
Враца 5 354 11 244
Габрово 5 862 12 311
Добрич 5 431 11 405
Кърджали 5 682 11 932
Кюстендил 6 891 14 471
Ловеч 5 565 11 686
Монтана 4 479 9 407
Пазарджик 5 217 10 957
Перник 7 140 14 995
Плевен 5 030 10 563
Пловдив 5 603 11 766
Разград 5 116 10 743
Русе 6 477 13 601
Силистра 5 048 10 601
Сливен 5 250 11 024
Смолян 5 698 11 966
София (столица) 9 978 20 953
София 6 412 13 464
Стара Загора 7 497 15 744
Търговище 5 731 12 035
Хасково 5 247 11 020
Шумен 5 337 11 208
Ямбол 6 697 14 064
[OV-1a] Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за областта по пол
година на провеждане на изследването 2022
референтна година на дохода 2021
ОБЛАСТ общо мъже жени
Общо за страната 22.9 19.9 25.8
Благоевград 17.5 15.2 19.6
Бургас 18.8 17.6 19.9
Варна 18.6 16.0 21.1
Велико Търново 15.8 13.9 17.6
Видин 17.0 21.9 12.2
Враца 23.1 19.5 26.5
Габрово 19.4 18.2 20.4
Добрич 27.0 24.2 29.5
Кърджали 21.4 20.8 22.1
Кюстендил 21.3 15.7 26.5
Ловеч 26.8 27.0 26.6
Монтана 24.7 21.2 27.9
Пазарджик 18.6 17.5 19.8
Перник 25.5 21.7 29.1
Плевен 21.2 16.1 26.0
Пловдив 19.6 15.1 23.7
Разград 18.5 15.5 21.2
Русе 19.5 17.2 21.7
Силистра 16.1 22.0 10.6
Сливен 22.8 16.0 29.3
Смолян 24.1 22.1 25.8
София (столица) 24.4 19.9 28.6
София 23.1 17.4 28.6
Стара Загора 33.9 29.7 37.8
Търговище 16.2 11.3 20.7
Хасково 21.1 17.3 24.8
Шумен 12.9 9.6 16.0
Ямбол 22.2 15.3 28.7
[OV-2] Неравенство в разпределението на дохода
(Отношение между доходите на най-бедните и най-богатите 20% от домакинствата)
година на провеждане на изследването 2022
референтна година на дохода 2021
ОБЛАСТ / REGIO S80_S20
Общо за страната 7.3
Благоевград 5.2
Бургас 7.3
Варна 6.3
Велико Търново 5.0
Видин 7.1
Враца 10.3
Габрово 5.1
Добрич 6.0
Кърджали 5.8
Кюстендил 7.2
Ловеч 6.2
Монтана 10.1
Пазарджик 7.6
Перник 6.2
Плевен 7.6
Пловдив 6.3
Разград 4.6
Русе 5.6
Силистра 5.6
Сливен 6.4
Смолян 7.6
София (столица) 7.9
София 5.5
Стара Загора 8.9
Търговище 5.8
Хасково 5.7
Шумен 5.4
Ямбол 6.1

() - поради малкия обем на извадката стойностите, оградени в скоби, не са достатъчно точни
[SI-C2] Неравенство в разпределението на дохода
Коефициент на Джини
година на провеждане на изследването 2022
референтна година на дохода 2021
ОБЛАСТ коефициент на Джини
Общо за страната 38.4
Благоевград 32.1
Бургас 38.0
Варна 33.5
Велико Търново 30.8
Видин 37.5
Враца 44.5
Габрово 30.8
Добрич 33.6
Кърджали 31.6
Кюстендил 36.8
Ловеч 33.9
Монтана 43.2
Пазарджик 37.4
Перник 32.6
Плевен 36.9
Пловдив 34.5
Разград 27.6
Русе 34.2
Силистра 32.5
Сливен 35.8
Смолян 36.9
София (столица) 38.8
София 30.3
Стара Загора 37.8
Търговище 30.7
Хасково 31.1
Шумен 33.8
Ямбол 33.7
[OV-C11] Относителен дял на бедните преди социалните трансфери по пол
година на провеждане на изследването 2022
референтна година на дохода 2021
ОБЛАСТ общо мъже жени
Общо за страната 44.2 40.5 47.6
Благоевград 42.3 36.1 48.1
Бургас 43.8 42.7 44.9
Варна 35.2 31.4 38.7
Велико Търново 41.8 39.7 43.8
Видин 45.5 45.3 45.7
Враца 46.4 43.3 49.3
Габрово 42.4 42.1 42.7
Добрич 45.6 44.4 46.9
Кърджали 41.0 39.8 42.3
Кюстендил 49.7 44.6 54.5
Ловеч 52.4 50.9 53.9
Монтана 55.1 53.7 56.3
Пазарджик 40.2 37.8 42.6
Перник 48.2 45.6 50.5
Плевен 43.3 35.1 51.0
Пловдив 43.3 39.5 46.8
Разград 47.1 44.0 50.1
Русе 47.4 44.7 50.0
Силистра 45.3 46.8 44.0
Сливен 50.4 45.3 55.3
Смолян 48.5 47.8 49.2
София (столица) 39.9 35.4 44.1
София 47.2 41.1 53.0
Стара Загора 50.8 48.8 52.8
Търговище 49.2 46.7 51.5
Хасково 56.4 51.1 61.5
Шумен 33.1 26.1 39.8
Ямбол 45.5 35.4 55.0
[SI-C6] Относителен дял на бедните преди социалните трансфери по пол (с включени пенсии)
година на провеждане на изследването 2022
референтна година на дохода 2021
  общо мъже жени
Общо за страната 30.3 27.1 33.4
Благоевград 27.7 24.5 30.7
Бургас 26.5 26.7 26.3
Варна 25.7 23.2 28.1
Велико Търново 24.6 22.4 26.6
Видин 23.1 25.3 21.0
Враца 30.7 28.5 32.9
Габрово 27.0 25.7 28.3
Добрич 32.3 30.7 33.8
Кърджали 28.4 27.4 29.5
Кюстендил 30.0 23.1 36.5
Ловеч 39.8 40.4 39.3
Монтана 33.9 30.5 37.2
Пазарджик 27.5 25.5 29.5
Перник 28.7 24.5 32.7
Плевен 27.3 23.1 31.2
Пловдив 28.6 24.0 32.9
Разград 29.5 26.5 32.3
Русе 33.9 30.4 37.2
Силистра 29.4 32.1 26.9
Сливен 28.2 22.6 33.5
Смолян 26.7 25.0 28.4
София (столица) 29.6 25.4 33.6
София 29.3 23.6 34.8
Стара Загора 40.0 37.4 42.4
Търговище 37.0 34.0 39.9
Хасково 32.8 26.8 38.4
Шумен 22.2 18.8 25.4
Ямбол 32.6 22.0 42.7
[MDSD11] Процент от населението, живеещо с материални и социални лишения по пол - нов индикатор
година на провеждане на изследването 2022
референтна година на дохода 2021
ОБЛАСТ общо мъже жени
Общо за страната 18.7 17.6 19.8
Благоевград 14.6 14.0 15.2
Бургас 19.8 18.6 20.9
Варна 16.8 15.5 18.0
Велико Търново 25.9 24.6 27.1
Видин 19.6 19.3 19.8
Враца 21.8 20.7 22.8
Габрово 10.6 7.8 13.2
Добрич 15.0 16.9 13.1
Кърджали 16.8 15.1 18.5
Кюстендил 12.3 9.1 15.4
Ловеч 7.5 6.0 8.9
Монтана 13.1 12.9 13.3
Пазарджик 32.7 33.4 32.1
Перник 14.6 10.7 18.2
Плевен 26.9 24.8 28.8
Пловдив 31.2 31.3 31.2
Разград 36.5 33.6 39.2
Русе 21.4 18.1 24.5
Силистра 16.7 18.9 14.6
Сливен 31.3 29.0 33.5
Смолян 14.7 16.8 12.9
София (столица) 10.3 8.4 12.1
София 8.4 6.7 10.1
Стара Загора 22.3 19.8 24.6
Търговище 14.2 9.2 19.0
Хасково 19.9 18.8 20.9
Шумен 11.0 10.1 11.9
Ямбол 29.0 26.7 31.2

Бележка: лишения 7 от 13 показатели - 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство
[LVHL11N] Лица, живеещи в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност - нова дефиниция
година на провеждане на изследването 2022
референтна година на дохода 2021
ОБЛАСТ 18-64 години
брой лица в хиляди % от населението
Общо за страната 304.0 7.9
Благоевград 16.4 9.7
Бургас 9.8 4.3
Варна 11.9 4.0
Велико Търново 6.5 5.8
Видин 3.9 10.1
Враца 11.1 13.6
Габрово 1.3 2.6
Добрич 6.7 7.1
Кърджали 11.1 11.7
Кюстендил 2.6 4.8
Ловеч 10.0 15.3
Монтана 15.8 27.6
Пазарджик 16.5 10.4
Перник 4.0 6.7
Плевен 14.3 11.9
Пловдив 37.5 10.4
Разград 10.1 16.2
Русе 10.8 9.1
Силистра 5.5 9.8
Сливен 6.0 6.9
Смолян 4.7 10.0
София (столица) 20.4 2.6
София 6.5 5.6
Стара Загора 14.0 8.4
Търговище 5.5 9.4
Хасково 24.5 22.6
Шумен 7.2 7.5
Ямбол 5.3 9.0
КОМБИНИРАН ИНДИКАТОР*
[PEPS01N] Население в риск от бедност или социално изключване по пол - нова дефиниция
година на провеждане на изследването 2022
референтна година на дохода 2021
Област общо мъже жени
брой лица в хиляди % от населението брой лица в хиляди % от населението брой лица в хиляди % от населението
Общо за страната 2 206.1 32.2 974.7 29.4 1 231.4 34.8
Благоевград 81.4 27.2 35.4 24.4 46.0 30.0
Бургас 118.3 28.9 56.0 28.4 62.3 29.4
Варна 132.5 28.1 56.1 24.5 76.3 31.6
Велико Търново 81.4 36.1 37.4 34.4 44.0 37.6
Видин 25.8 32.5 14.2 36.5 11.6 28.6
Враца 51.8 33.7 23.1 30.7 28.7 36.6
Габрово 26.8 25.8 12.0 24.2 14.8 27.3
Добрич 56.3 33.5 26.2 32.1 30.1 34.8
Кърджали 49.4 30.7 23.6 29.6 25.9 31.8
Кюстендил 36.0 31.7 13.8 25.1 22.1 37.9
Ловеч 39.8 33.1 20.3 34.7 19.4 31.6
Монтана 39.0 31.7 17.6 29.5 21.4 33.8
Пазарджик 92.9 37.5 44.6 36.9 48.3 38.1
Перник 35.5 30.1 14.0 24.4 21.6 35.5
Плевен 82.9 36.2 35.7 32.4 47.1 39.7
Пловдив 249.3 37.5 116.3 36.4 133.0 38.5
Разград 48.7 45.2 21.8 41.6 26.9 48.6
Русе 69.9 33.4 31.3 30.7 38.6 36.0
Силистра 26.7 25.3 15.7 30.7 11.0 20.3
Сливен 70.6 38.9 29.6 33.4 41.0 44.2
Смолян 31.7 31.8 14.5 30.5 17.2 33.1
София (столица) 373.2 28.5 150.9 24.0 222.2 32.7
София 61.3 26.2 25.5 22.2 35.8 30.1
Стара Загора 121.5 39.5 52.7 35.5 68.8 43.3
Търговище 28.1 26.0 11.9 22.6 16.2 29.3
Хасково 79.1 35.9 32.6 30.3 46.5 41.3
Шумен 32.3 19.1 13.5 16.4 18.8 21.6
Ямбол 43.9 38.2 17.9 32.0 26.0 44.0

** Индикаторът включва три показателя:
 - риск от бедност
 - нисък интензитет на икономическа активност - нова дефиниция
 - материални и социални лишения
26.04.2023