Премини към основното съдържание

Годишни данни по групи предприятия според броя на заетите лица и по икономически дейности – КИД 2008 (А21)