Премини към основното съдържание

Брой на предприятията

Динамичен ред: NF_Ent2.1.xls

Брой на нефинансовите предприятия по групи според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Брой)
Статистически райони 2022
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо за страната 449 481 420 011 24 178 4 529 763
Северна и Югоизточна България 192 843 180 761 10 015 1 797 270
Северозападен 31 612 29 595 1 666 310 41
Северен централен 40 136 37 355 2 255 457 69
Североизточен 56 838 53 175 3 057 527 79
Югоизточен 64 257 60 636 3 037 503 81
Югозападна и Южна централна България 256 638 239 250 14 163 2 732 493
Югозападен 174 795 162 815 9 708 1 895 377
Южен централен 81 843 76 435 4 455 837 116
30.11.2023