Премини към основното съдържание

Приходи от дейността


Приходи от дейността на нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Хиляди левове)
Статистически райони 2021
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо за страната 405 921 606 103 205 809 95 630 303 92 464 663 114 620 831
Северна и Югоизточна България 132 538 544 36 484 443 32 441 982 32 388 324 31 223 795
Северозападен 20 804 093 5 206 936 4 652 087 4 101 439 6 843 631
Северен централен 31 804 430 6 690 030 7 128 985 11 672 461 6 312 954
Североизточен 39 814 342 12 151 234 10 885 377 9 267 248 7 510 483
Югоизточен 40 115 679 12 436 243 9 775 533 7 347 176 10 556 727
Югозападна и Южна централна България 273 383 062 66 721 366 63 188 321 60 076 339 83 397 036
Югозападен 219 836 762 53 493 844 49 663 050 47 093 583 69 586 285
Южен централен 53 546 300 13 227 522 13 525 271 12 982 756 13 810 751
30.11.2022