Премини към основното съдържание

Приходи от дейността

Динамичен ред: NF_Ent2.4.xls

Приходи от дейността на нефинансовите предприятия по групи предприятия според броя на заетите в тях лица и статистически райони
(Хиляди левове)
Статистически райони 2022
Общо Групи предприятия според броя на заетите лица
до 9 10 - 49 50 - 249 250+
Общо за страната 547 673 793 128 783 808 118 680 528 147 861 355 152 348 102
Северна и Югоизточна България 179 393 623 45 609 570 41 965 103 45 421 051 46 397 899
Северозападен 29 272 193 6 231 591 5 706 409 4 850 341 12 483 852
Северен централен 45 388 064 8 053 807 9 507 147 19 138 815 8 688 295
Североизточен 50 809 809 15 511 445 13 436 382 12 322 149 9 539 833
Югоизточен 53 923 557 15 812 727 13 315 165 9 109 746 15 685 919
Югозападна и Южна централна България 368 280 170 83 174 238 76 715 425 102 440 304 105 950 203
Югозападен 299 679 537 66 620 599 59 794 969 85 517 111 87 746 858
Южен централен 68 600 633 16 553 639 16 920 456 16 923 193 18 203 345
30.11.2023